Jan 26, 2020   4:45 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Options for Obtaining External Funds for Small and Medium-Sized Enterprises in Slovakia
Written by (author): Ing. Silvia Michalovičová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Katrenčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti získavania cudzích zdrojov v malých a stredných podnikov na Slovensku
Summary:V mojej diplomovej práci sa zaoberám možnosťami financovania cudzími zdrojmi a to v malých a stredných podnikoch. Cieľom práce je zistiť, ktorá banka je pre môj konkrétny podnik najvýhodnejšia. Práca je teoreticko- aplikačného charakteru. Prvá časť je venovaná teoretickým poznatkom o malých a stredných podnikoch, financovaní, vlastných a cudzích zdrojoch a o odvetví stavebníctva. Z týchto poznatkov neskôr vychádza praktická časť. Praktiká časť práce je venovaná konkrétnemu podniku a jeho projektu. V práci analyzujem jednotlivé ponuky od bankových subjektov na úver na financovanie projektu pre podnik Aquacom, s. r. o. a hľadám najvýhodnejšiu ponuku úveru pre tento podnik. Tieto ponuky analyzujem na základe reálnych splátkových kalendárov, ktoré mi vystavili banky po predložení podkladov o spoločnosti a realizovanom projekte firmy Alfa, s. r. o. Ponuky úverov od bánk som porovnala aj s rizikovým kapitálom a spomenula možnosť podpory z Európskej únie. Európska únia považuje malé a stredné podniky za akýsi hnací motor európskeho hospodárstva, podnikateľskej sféry a konkurencieschopnosti. A to je hlavným dôvod, prečo podpora z Európskej únie pre malé a stredné podniky narastá.
Key words:malé a stredné podniky, cudzie zdroje, rizikový kapitál, banky, úver

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited