Jan 24, 2020   4:06 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Marketing strategy of the company's entry into the foreign market
Written by (author): Ing. Terézia Javorská
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Katrenčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Marketingová stratégia vstupu podniku na zahraničný trh
Summary:Diplomová práca je zameraná na marketingovú stratégiu vstupu nemeckého podniku Anita Dr. Helbig GmbH s.r.o, na slovenský trh. Práca je rozdelená do 3 častí a to teoretická, analytická a praktická. Teoretická časť diplomovej práce sa zaoberá jednotlivými metódami vstupu spoločnosti na zahraničný trh. Hovorí o medzinárodnom marketingu a koncepciách, o marketingovom prostredí na zahraničnom trhu, o výbere vstupu na zahraničný trh. Analytická časť je druhá časť diplomovej práce. Je zamarená na analýzu trhu na ktorý spoločnosť vstupuje, mikroprostredie a makroprostredie slovenského trhu. Súčasťou analytickej časti je interná analýza nemeckej spoločnosti. Popisuje historický vývoj a predmet činnosti podniku. V analytickej časti je predstavené portfólio produktov a podnikateľské aktivity spoločnosti na trhu. Tretia časť diplomovej práce je praktická. Opisuje jednotlivé interné analýzy už aplikované na spoločnosť Anita Dr. Helbig GmbH s.r.o. Ide o swot analýzu, ktorá hovorí o silných a slabých stránkach spoločnosti, analýza zraniteľnosti, konkurencie schopnosti. Praktická časť sa tiež venuje podrobnému popisu vstupu nemeckej firmy na zahraničný (slovenský) trh a fungovanie spoločnosti v budúcnosti na slovenskom trhu. V závere práce sú odporúčania pre úspešné fungovanie spoločnosti na slovenskom trhu.
Key words:mikroprostredie; , zahraničný trh, medzinárodný marketing; , makroprostredie;

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited