Jan 20, 2020   9:15 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Communication Strategy of the Selected Company
Written by (author): Ing. Martina Konská
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Lucia Novanská
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komunikačná stratégia vybraného podniku
Summary:Predmetom tejto diplomovej práce je komunikačná stratégia firmy M.F. TEAM spol. s. r. o.. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť je venovaná teórií týkajúcej sa problematiky marketingovej stratégie, marketingového mixu so zameraním na rôzne druhy propagácie a marketingový komunikačný mix. V druhej časti je predstavená samotná firma M.F. TEAM spol. s. r. o., je vykonaná analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku a SWOT analýza na základe metód, ktoré sú uvedené v teoretickej časti práce. Predstavená je komunikácia danej spoločnosti so zákazníkmi a jej využívanie komunikačného mixu. Ku každej časti komunikačného mixu sú navrhnuté zmeny, ktoré majú viesť ku zvýšenému povedomiu o spoločnosti a zvýšenému predaju služieb.
Key words:marketingové prostredie, komunikačná stratégia, komunikačný mix

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited