Jan 20, 2020   3:18 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Cost management in a particular business
Written by (author): Bc. Marek Berkeš
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Mária Glatz, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie nákladov v konkrétnom podniku
Summary:V našej bakalárskej práci sa zaoberáme problematikou riadenia nákladov v podniku. V prvej časti definujeme ciele a metodiku písania našej práce. V druhej časti sa už venujeme definícii nákladov. V tretej časti pojednávame o klasifikácii a následnej charakteristike takto rozčlenených nákladov. Vo štvrtej časti sa venujeme majetkovej a kapitálovej štruktúre podniku. V piatej časti sa venujeme konkrétnym metódam riadenia nákladov, ktoré sú používané v praxi. V šiestej časti sa venujeme aplikácii získaných teoretických poznatkov do praxe vo vybranom podniku, ktorým je spoločnosť Henkel Slovensko, s.r.o., v ktorom budeme používať na analýzu nákladov metódu ABC.
Key words:náklady, výsledok hospodárenia, riadenie podniku, efektívnosť, riadenie nákladov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited