28. 2. 2020  1:05 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikačné číslo: 1700
Univerzitný e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúca oddelenia - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
Autor: Ing. Dominika Moravčíková
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Marián Zemčík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
Abstrakt:Jeden z významných negatívnych prejavov človeka vo vzťahu k prírode je vytváranie odpadu. Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu sa stáva jednou z najväčších problematík súčasnosti, pričom dôležité je efektívne a systematické riešenie danej problematiky. Vzhľadom k tomu, že na Slovensku existujú veľmi prísne predpisy, ktoré hovoria o prevádzkovaní zariadení na spracovanie odpadu, robia toto riešenie finančne veľmi náročné. Predkladaná diplomová práca sa zaoberá ekonomickou a technologickou efektívnosťou zhodnocovaním a energetickým využitím a zneškodňovaním, teda skládkovaním komunálneho odpadu z mesta Žilina spoločnosťou T+T, a.s.. V teoretickej časti sa diskutuje o odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky, nakladaní s komunálnym odpadom v SR a EU, ďalej z ekonomického hľadiska sa riešia druhy nákladov, kalkulácie a ekonomická efektívnosť. V praktickej časti práce je vytvorený kalkulačný vzorec pre linku na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu, analýza vzorky tuhého alternatívneho paliva a vyčíslené náklady na skládkovanie. Významnou časťou diplomovej práce je diskusia, v ktorej sa hodnotí efektívnosť a porovnávajú sa dve metódy nakladania s komunálnym odpadom či už po ekonomickej alebo technologickej stránke a poukazuje sa na súvislosť s legislatívou.
Kľúčové slová:komunálny odpad, energetické zhodnocovanie, skládkovanie, TAP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene