5. 4. 2020  7:10 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikačné číslo: 1700
Univerzitný e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúca oddelenia - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
Autor: Ing. Martina Gáliková
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Géczy
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
Abstrakt:Jednou zo základných riešených otázok týkajúcich sa efektivity výrobných podnikov je v súčasnosti hospodárenie s energetickými zdrojmi. Energia produkovaná prostredníctvom stlačeného vzduchu sa javí ako účinná a lacná vzhľadom k tomu, že vzduch je považovaný za, v podstate, neobmedzené médium. Avšak práve stlačený vzduch je najdrahším sekundárnym energetickým zdrojom, a práve preto je nutné venovať jeho úspornému riadeniu vysokú pozornosť. Hlavným cieľom tejto práce bolo zhodnotenie nameraných únikov stlačeného vzduchu a príprava opatrení na prevenciu voči týmto stratám energie. V konkrétnom podniku boli na 21 výrobných linkách namerané úniky v podobe 2 370 m3 unikajúceho vzduchu v priebehu jedného dňa. Následne boli tieto straty zaevidované v kontrolnom systéme údržby a maximálna možná časť týchto abnormalít bola odstránená. Úniky boli finančne zhodnotené prostredníctvom výpočtu ceny podnikom vyrábaného stlačeného vzduchu. Výkon, evidencia a odstraňovanie týchto abnormalít má v podniku na zodpovednosti oddelenie údržby, ktoré je nenahraditeľnou súčasťou výrobných podnikov. TPM – Total productive maintenance (totálne produktívna údržba) vyvinutá z Totálne produktívneho manažmentu, je údržba zameriavajúca sa na maximalizáciu efektivity zariadení, čo zahŕňa nielen odstraňovanie vznikajúcich prestojov, ale neustále zlepšovanie týkajúce sa zabezpečenia bezchybnej prevádzky. Zníženie ekonomických strát neznamená len odstránenie nameraných únikov pracovníkmi údržby, ale hlavne tvorba prevencie voči týmto únikom. Podstatou práce bola tvorba súboru odporúčaní na zníženie týchto strát zahrňujúcich zavedenie pravidelnej kontroly únikov stlačeného vzduchu, výber nového zariadenia na základe výpočtu doby návratnosti investície a teoretický návrh systému kontinuálneho merania objemového prietoku stlačeného vzduchu v rozvodoch. Všetky odporúčania smerujú k efektívnejšiemu riadeniu energetických zdrojov, teda k osvojeniu princípov energetického manažmentu a prijatiu tejto problematiky naprieč podnikom.
Kľúčové slová:úniky stlačeného vzduchu, údržba, TPM, návratnosť investície, energetický manažment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene