24. 2. 2020  1:35 Matej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikačné číslo: 1700
Univerzitný e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúca oddelenia - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza konkurencie a marketingového prostredia certifikačného orgánu QSCrt, s.r.o.
Autor: Ing. Veronika Purová
Pracovisko: Oddelenie manažmentu (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Roman Šlúch
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza konkurencie a marketingového prostredia certifikačného orgánu QSCrt, s.r.o.
Abstrakt:ABSTRAKT Analýzu konkurencie si firma môže urobiť zo zdrojov informácií, ktoré predstavujú dve základné skupiny: vlastné zdroje (od samotnej konkurencie) a cudzie zdroje. Informácie sú základom nielen marketingovej analýzy, ale aj procesu formovania marketingovej stratégie a marketingového plánu. Do verejných vlastných zdrojov patrí napr. reklama, tlač, výstavy a pod. Cudzie verejné zdroje sú napr. knihy, články a výročné správy. Odborné vlastné zdroje sú licencie, semináre, katalógy a pod. Medzi odborné cudzie zdroje zaraďujeme dodávateľov, odbornú tlač, zákazníkov, pracovníkov konkurencie a pod. Z uvedených zdrojov je možné získať rozsiahle množstvá informácií o konkurencii. Veľa informácií o sebe vysiela do okolia samotná konkurenčná firma. Určitým zdrojom informácií je napr. inzerát na prijatie pracovníkov. Niekedy môže konkurencia šíriť informácie za určitým účelom. Napr. aby dala najavo svoje teritórium, alebo aby takýmito informáciami zavádzala. Tieto informácie často analyzujú odborníci z kapitálového trhu a ich kroky pozitívne ovplyvnia pozíciu akcií firmy na kapitálovom trhu. Informácie vysielané na trh sú často určené pracovníkom, aby sa formoval ich vzťah k firme, aby zmenili k nej postoj, alebo aby ju vnímali odlišne. Firma, ktorá nesleduje informácie o konkurencii, dostatočne nebráni svoje teritórium. Poznanie schopností, silných a slabých stránok konkurencie pomáha firme zvyšovať jej konkurenčnú výhodu, ktorá sa môže prejaviť v skrátení času potrebnom na reakciu konkurenta. Manažmentu firmy to pomôže poznať, v čom je jeho firma lepšia ako konkurent. Analýza informácií o súčasných cieľoch a stratégiách konkurencie, o jej zdrojoch a schopnostiach, dáva predpoklady na to, aby firma mohla odhadovať budúce ciele a stratégie konkurencie. Pre získanie informácií sú veľmi dôležité rozhovory so zástupcami bánk, poradenských a konzultačných firiem, reklamných agentúr, investičných firiem a ďalších poradcov, ktoré konkurencia využíva. Niekedy aj samotná analýza týchto subjektov môže pootvoriť dvierka k analýze budúcich krokov konkurenta.
Kľúčové slová:analýza, konkurencia, marketingové prostredie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene