28. 2. 2020  20:31 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikačné číslo: 1700
Univerzitný e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúca oddelenia - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Banková sústava SR
Autor: Ing. Erika Poláková
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Banková sústava SR
Abstrakt:POLÁKOVÁ, Erika: Banková sústava SR. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: ÚM -- Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií. - Vedúci: Ing. Monika Zatrochová, PhD. Bratislava: STU, 2012, 57 s. Cieľom záverečnej práce s názvom Banková sústava Slovenskej republiky je charakterizovať, analyzovať bankový systém na Slovensku a následne porovnať bankové produkty a služby vybraných bánk. Bakalárska práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sme teoreticky popísali bankovú sústavu SR. Súčasťou danej kapitoly je teoretický opis eurosystému, eurovalu, ECB a NBS. V druhej časti sme charakterizovali obchodné banky na Slovensku ako ich funkcie, členenie, kapitál a produkty. V tretej kapitole sme analyzovali komerčné banky a porovnávali bankové produkty najväčších štyroch bánk podľa výkazu ziskov a strát roku 2011. Ako hlavný produkt, ktorý sme porovnávali je študentský účet vybraných štyroch bánk. Zistenia slúžia pre cieľovú skupinu študentov, ktorým môžu napomôcť k rozhodnutiu o výbere najvhodnejšieho bankového produktu.
Kľúčové slová:banka, banková sústava, produkt, služba, účet, komerčná banka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene