25. 10. 2020  18:31 Aurel
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

                         
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Ekonomická efektívnosť výrobného procesu vo vybranom podniku
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Roman Funtaľ
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Ekonomická efektívnosť výrobného procesu vo vybranom podniku
Abstrakt:
Diplomová práca je stručným prehľadom využiteľnosti a pôsobenia výrobných faktorov na proces výroby. Obsahuje charakteristiky jednotlivých systémov spojených s výrobou výrobkov, ich zákonitosti i členenia, ktoré sa najčastejšie využívajú vo výrobných podnikov a priaznivo vplývajú na ich trhovú hodnotu. Cieľom tejto práce bolo zvýšiť efektívnosť a na základe efektívnosti vypočítať využitie výrobného zariadenia pomocou výrobných kapacít. Problematika týkajúca sa využitia výrobného zariadenia v konkrétnej spoločnosti je súčasťou praktickej časti tejto práce a je interpretovaná pomocou grafickej a tabuľkovej dokumentácie. Jednotlivé zistenia z dostupných a vlastných analýz sú zhodnotené prostredníctvom súčasných odpozorovaných stavov. Plynú z nich zistenia, ktoré sú východiskom pre odporúčania a závery ďalšieho efektívnejšieho využívania podnikových výrobných činností a na základe toho plynúcich možností.
Klíčová slova:výrobný proces, výrobok, kapacita, produktivita

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně