Apr 9, 2020   10:58 a.m. Milena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Economical Effectiveness of the Production Process in a Chosen Enterprise
Written by (author): Ing. Silvia Hirländerová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Roman Funtaľ
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomická efektívnosť výrobného procesu vo vybranom podniku
Summary:Diplomová práca je stručným prehľadom využiteľnosti a pôsobenia výrobných faktorov na proces výroby. Obsahuje charakteristiky jednotlivých systémov spojených s výrobou výrobkov, ich zákonitosti i členenia, ktoré sa najčastejšie využívajú vo výrobných podnikov a priaznivo vplývajú na ich trhovú hodnotu. Cieľom tejto práce bolo zvýšiť efektívnosť a na základe efektívnosti vypočítať využitie výrobného zariadenia pomocou výrobných kapacít. Problematika týkajúca sa využitia výrobného zariadenia v konkrétnej spoločnosti je súčasťou praktickej časti tejto práce a je interpretovaná pomocou grafickej a tabuľkovej dokumentácie. Jednotlivé zistenia z dostupných a vlastných analýz sú zhodnotené prostredníctvom súčasných odpozorovaných stavov. Plynú z nich zistenia, ktoré sú východiskom pre odporúčania a závery ďalšieho efektívnejšieho využívania podnikových výrobných činností a na základe toho plynúcich možností.
Key words:výrobný proces, výrobok, kapacita, produktivita

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited