26. 2. 2020  21:23 Viktor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikačné číslo: 1700
Univerzitný e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúca oddelenia - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekonomická efektívnosť výrobného procesu vo vybranom podniku
Autor: Ing. Silvia Hirländerová
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Roman Funtaľ
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomická efektívnosť výrobného procesu vo vybranom podniku
Abstrakt:Diplomová práca je stručným prehľadom využiteľnosti a pôsobenia výrobných faktorov na proces výroby. Obsahuje charakteristiky jednotlivých systémov spojených s výrobou výrobkov, ich zákonitosti i členenia, ktoré sa najčastejšie využívajú vo výrobných podnikov a priaznivo vplývajú na ich trhovú hodnotu. Cieľom tejto práce bolo zvýšiť efektívnosť a na základe efektívnosti vypočítať využitie výrobného zariadenia pomocou výrobných kapacít. Problematika týkajúca sa využitia výrobného zariadenia v konkrétnej spoločnosti je súčasťou praktickej časti tejto práce a je interpretovaná pomocou grafickej a tabuľkovej dokumentácie. Jednotlivé zistenia z dostupných a vlastných analýz sú zhodnotené prostredníctvom súčasných odpozorovaných stavov. Plynú z nich zistenia, ktoré sú východiskom pre odporúčania a závery ďalšieho efektívnejšieho využívania podnikových výrobných činností a na základe toho plynúcich možností.
Kľúčové slová:výrobný proces, výrobok, kapacita, produktivita

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene