Jan 23, 2020   8:32 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Application of the Financial - Economic Analysis in the Chosen Company
Written by (author): Ing. Žaneta Kleščová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Cagáň
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podniku
Summary:Cieľom mojej práce je vypracovať finančnú analýzu podniku a posúdiť tak jeho finančné zdravie z pohľadu externého užívateľa. Podrobnejšie som sa venovala rozboru pomerových ekonomických ukazovateľov a ich vyhodnotenie je prínosom v hodnotení minulého vývoja, v odhalení problematických oblastí a predpovedí do budúcnosti. Základným cieľom podniku je dosahovať zisk a jeho rast. Za účelom dosiahnutia tohto cieľu je potrebné riadiť jednotlivé činnosti podniku , finančná analýza musí byť súčasťou finančného riadenia podniku, pretože pôsobí ako spätná informácia o tom kam sa podnik v jednotlivých oblastiach riadenia dostal, v ktorých oblastiach riadenia sa ciele podarilo naplniť a naopak , v ktorých oblastiach riadenia podnik zaostáva za očakávaniami.
Key words:rentabilita, finančná analýza, likvidita, aktivita, zadĺženosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited