Jan 23, 2020   10:18 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bank system in SR
Written by (author): Ing. Simon Somsedík
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bankový systém v SR
Summary:Cieľom bakalárskej práce bola charakteristika bankového systému v SR. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá kapitola obsahuje stručný popis histórie a vývoja bankového systému v Slovenskej republike od začiatku 20. storočia, až do dnes. V druhej kapitole sú podrobne opísané druhy bankových sústav od jednoduchej, až po tú, ktorá funguje vo všetkých ekonomicky vyspelých krajinách. Prvým stupňom dvojstupňovej bankovej sústavy je Národná banka Slovenska. V tejto kapitole sú popísané jej základné funkcie a úlohy, či už na území Slovenska, kde vykonáva dohľad nad finančným trhom, alebo v európskej únii a eurozóne, kde spolupracuje s ostatnými centrálnymi bankami členských krajín. Druhým stupňom sú komerčné banky. V tejto kapitole je charakterizovaná úloha komerčných bánk a ich organizačná štruktúra. Je v nej popísaná ich podnikateľská činnosť, ktorú vykonávajú pri získavaní cudzieho kapitálu potrebného na podnikanie. Zameriava sa na hľadanie súladu komerčných bánk medzi maximalizáciou zisku a rizikovosťou vykonávaných činností. V poslednej, tretej kapitole sa nachádza analýza hypotekárnych úverov pre mladých so štátnym príspevkom.
Key words:kapitál, hypotéka, banka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited