Jan 29, 2020   0:48 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development and operation of Stock Exchanges
Written by (author): Ing. Henrieta Gobanová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj a pôsobenie burzy cenných papierov
Summary:Predmetom tejto bakalárskej práce je popísať vývoj a pôsobenie burzy CP na Slovensku a v okolitých krajinách. V teoretickej časti je základom naštudovať príslušnú teóriu týkajúcu sa burzy CP. Praktickou úlohou práce je vytvorenie prehľadu o práci BCP v Bratislave. Mojou úlohou bolo zistiť základné produkty, s ktorými sa na burze obchoduje. Tieto informácie som doplnila grafickým vyjadrením. V prvej kapitole popisujem historický vznik burzy cenných papierov a jednotlivé obdobia vývoja, od prvého obdobia až po to posledné, ktorým boli vývojové trendy v 20. storočí. Ďalej som naštudovala históriu pôsobenia burzy na Slovensku a na území bývalého Československa. V závere prvej kapitoly popisujem pravidlá burzy CP, právnu a organizačnú formu, členov burzy, ich práva a povinností. V druhej kapitole, ktorá je praktickou časťou práce sa venujem BCPB. V tejto časti popisujem jej konkrétne pôsobenie, ktoré tvorí burzový deň, obchodné dni, top 10 členov. V rámci práce som z dostupných údajov vypracovala prehľad o predaji akcií a dlhopisov za posledných 15 rokov pri kurzotvorných a priamych obchodoch. Práca je doplnená grafickým porovnaním trhovej kapitalizácie akcií a dlhopisov, reálnej trhovej kapitalizácie akcií a podielov na HDP. Vychádzajúc z naštudovanej teórie, spracovanej praktickej časti som zostavila možnú predikciu vývoja BCP do budúcna.
Key words:burza, cenné papiere, priame obchody

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited