Jan 28, 2020   11:02 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of distribution ways in selected company
Written by (author): Ing. Iveta Jurkemíková
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Mgr. Dáša Jurčeková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza distribučných ciest vo vybranom podniku
Summary:Distribúcia vytvára rovnováhu medzi ponukou a dopytom. Jej úlohou je zabezpečiť presun tovarov od výrobcu, ktorý predstavuje ponuku, ku konečnému spotrebiteľovi, ktorý predstavuje dopyt. Dosiahnuť túto rovnováhu je veľmi ťažké, môžeme sa k nej len priblížiť, lebo každá strana sleduje svoj záujem. Prvá časť práce obsahuje teoretické poznatky a vysvetlenie základných definícií, kategórií a procesov. Distribučná logistika a politika sú obsiahnuté taktiež v tejto časti. Ďalej sa venujem vzťahmi medzi sprostredkovateľmi a faktormi, ktoré vplývajú na jeho výber. Doprava a dopravné systémy sú súčasťou tretej kapitoly. Objektom práce je vybraný podnik, ktorého analýza distribúcie je predmetom práce. Charakteristika podniku je úvodom tejto časti práce. Analýzu som vypracovala na celom distribučnom reťazci od odberateľov, cez sklady až po odberateľov. Hlavnou časťou analýzy dodávateľov je ich výber, hodnotenie a jeho kritériá. V tejto časti je taktiež opísaný proces distribúcie tovaru do podniku. Skladové hospodárstvo je hlavnou časťou šiestej kapitoly. Je v nej obsiahnutý proces prijímania, umiestňovania a inventarizácie skladových zásob. Analýza odberateľov a proces výdaju tovaru zákazníkovi sú zahnuté v predposlednej kapitole. V závere je spomenutý informačný systém podniku a jeho implementácia. Hlavným cieľom práce je zefektívniť proces distribúcie v podniku.
Key words:distribúcia, analýza, podnik

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited