26. 2. 2020  21:18 Viktor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikační číslo: 1700
Univerzitní e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku
Autor: Ing. Michal Šimurda, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Daniela Štefániková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku
Abstrakt:Moja diplomová práca sa zaoberá prehľadom projektovania investičných činností. V súčasnosti sa čoraz viac v podnikoch uskutočňuje veľká časť jednorazových prác formou projektov. Projekt, ako jedinečný a prostriedkami i trvaním vymedzený súbor technologicky a organizačne nadväzujúcich činností je veľmi často rozhodujúcim článkom strategického riadenia podniku. Diplomová práca obsahuje základný teoretický prehľad týkajúci sa charakteristiky projektovania ako činnosti, projektového manažmentu, ako aj konkrétneho výsledku tejto činnosti v praxi. Projekty majú svoje základné charakteristické znaky, ktorými sa od seba odlišujú. Skladajú sa z jednotlivých fáz a nachádzajú sa v rôznom prostredí, v ktorom prechádzajú životným cyklom od jeho spustenia až po ukončenie. Projekt sa teda v čase svojej existencie vyvíja. Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie časového harmonogramu stavebného projektu vo vybranej spoločnosti. Časový harmonogram nazývaný aj Ganttov diagram veľmi jednoducho a názorne ukazuje sled úloh, od začiatku do konca daného stavebného projektu spoločnosti. Výsledný diagram je znázornený v grafickej podobe a plynú z neho zistenia, ktoré sú východiskové pre optimalizovanie jednotlivých fáz projektu z časového hľadiska. Ďalším mojim záverom je posúdenie projektu z hľadiska plánovaného stavu a skutočnosti. Moja diplomová práca poukazuje na konkrétnu aplikáciu samotného projektového riadenia v praxi.
Klíčová slova:projektovanie, projekt, diagram

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně