5. 4. 2020  6:32 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikačné číslo: 1700
Univerzitný e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúca oddelenia - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku
Autor: Ing. Michal Šimurda, PhD.
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Daniela Štefániková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku
Abstrakt:Moja diplomová práca sa zaoberá prehľadom projektovania investičných činností. V súčasnosti sa čoraz viac v podnikoch uskutočňuje veľká časť jednorazových prác formou projektov. Projekt, ako jedinečný a prostriedkami i trvaním vymedzený súbor technologicky a organizačne nadväzujúcich činností je veľmi často rozhodujúcim článkom strategického riadenia podniku. Diplomová práca obsahuje základný teoretický prehľad týkajúci sa charakteristiky projektovania ako činnosti, projektového manažmentu, ako aj konkrétneho výsledku tejto činnosti v praxi. Projekty majú svoje základné charakteristické znaky, ktorými sa od seba odlišujú. Skladajú sa z jednotlivých fáz a nachádzajú sa v rôznom prostredí, v ktorom prechádzajú životným cyklom od jeho spustenia až po ukončenie. Projekt sa teda v čase svojej existencie vyvíja. Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie časového harmonogramu stavebného projektu vo vybranej spoločnosti. Časový harmonogram nazývaný aj Ganttov diagram veľmi jednoducho a názorne ukazuje sled úloh, od začiatku do konca daného stavebného projektu spoločnosti. Výsledný diagram je znázornený v grafickej podobe a plynú z neho zistenia, ktoré sú východiskové pre optimalizovanie jednotlivých fáz projektu z časového hľadiska. Ďalším mojim záverom je posúdenie projektu z hľadiska plánovaného stavu a skutočnosti. Moja diplomová práca poukazuje na konkrétnu aplikáciu samotného projektového riadenia v praxi.
Kľúčové slová:projektovanie, projekt, diagram

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene