Jan 21, 2020   1:24 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Managerial Aspects of Work Motivation
Written by (author): Ing. Veronika Krafčíková
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Manažérske aspekty pracovnej motivácie
Summary:Predmetom bakalárskej práce sú manažérske aspekty pracovnej motivácie. Poukazuje na problém udržania, rozvoja pracovnej sily v pracovnom procese a sú v nej sumarizované manažérske nástroje motivácie. Ďalej sa práca zameriava na analýzu problému motivácie v praxi prostredníctvom dotazníka. Získané výsledky sú zhodnotené a porovnávané s teóriou manažmentu pracovnej motivácie.
Key words:pracovná motivácia, pracovné prostredie, odmeňovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited