7. 4. 2020  13:24 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikační číslo: 1700
Univerzitní e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Podnikateľský plán ako podklad pre získanie finančných zdrojov podniku.
Autor: Ing. Karin Sternmüllerová
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Podnikateľský plán ako podklad pre získanie finančných zdrojov podniku.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je objasniť problematiku podnikateľského plánu pri získavaní finančných zdrojov. Aby sme danú prácu mohli vypracovať, museli sme si najprv objasniť základné pojmy týkajúce sa danej problematiky. Pochopili sme účel a podstatu podnikateľského plánu. Dozvedeli sme sa, že podnikateľský plán môže slúžiť ako podklad na získanie finančných zdrojov či už pri nedostatku financií na začatie podnikania, alebo pri existujúcom podniku na zlepšenie jeho činnosti. Forma a obsah podnikateľského plánu nemusí byť vždy rovnaká, závisí to od toho, kvôli čomu je spracovaný. Ak je vypracovaný so zámerom získať financie od banky, je potrebné uviesť finančné výkazy z predchádzajúcich období, aby si mohla banka sama analyzovať, či je podnik schopný poskytnuté financie aj vrátiť. Pri získavaní financií od investorov ich zaujíma najmä postavenie podniku na trhu a zaručenie, že podnik bude v budúcnosti úspešný a zaručí investorovi znásobenie jeho vloženej investície. Pri žiadaní o dotáciu, ktorá je nenávratný vklad poskytovateľa, je dôležité ho presvedčiť o originalite podnikateľského zámeru a prospešnosti. Poskytovateľ počíta s tým, že využitie jeho financií bude opodstatnené a použité presne na to, ako mu bolo uvedené v podnikateľskom pláne. V praktickej časti sme si ukázali, ako môže byť takýto podnikateľský plán spracovaný pre získanie finančných zdrojov od banky. Financie pritom žiadala spoločnosť, pôsobiaca na trhu už niekoľko rokov a poskytnutým úverom si chcela zlepšiť prevádzkovú činnosť.
Klíčová slova:financovanie podniku, cudzí kapitál, finančný plán, podnikateľský plán, bankový úver, finančné výkazy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně