Apr 6, 2020   12:54 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Business plan as a basis for obtaining financial resources of a company
Written by (author): Ing. Karin Sternmüllerová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podnikateľský plán ako podklad pre získanie finančných zdrojov podniku.
Summary:Cieľom bakalárskej práce je objasniť problematiku podnikateľského plánu pri získavaní finančných zdrojov. Aby sme danú prácu mohli vypracovať, museli sme si najprv objasniť základné pojmy týkajúce sa danej problematiky. Pochopili sme účel a podstatu podnikateľského plánu. Dozvedeli sme sa, že podnikateľský plán môže slúžiť ako podklad na získanie finančných zdrojov či už pri nedostatku financií na začatie podnikania, alebo pri existujúcom podniku na zlepšenie jeho činnosti. Forma a obsah podnikateľského plánu nemusí byť vždy rovnaká, závisí to od toho, kvôli čomu je spracovaný. Ak je vypracovaný so zámerom získať financie od banky, je potrebné uviesť finančné výkazy z predchádzajúcich období, aby si mohla banka sama analyzovať, či je podnik schopný poskytnuté financie aj vrátiť. Pri získavaní financií od investorov ich zaujíma najmä postavenie podniku na trhu a zaručenie, že podnik bude v budúcnosti úspešný a zaručí investorovi znásobenie jeho vloženej investície. Pri žiadaní o dotáciu, ktorá je nenávratný vklad poskytovateľa, je dôležité ho presvedčiť o originalite podnikateľského zámeru a prospešnosti. Poskytovateľ počíta s tým, že využitie jeho financií bude opodstatnené a použité presne na to, ako mu bolo uvedené v podnikateľskom pláne. V praktickej časti sme si ukázali, ako môže byť takýto podnikateľský plán spracovaný pre získanie finančných zdrojov od banky. Financie pritom žiadala spoločnosť, pôsobiaca na trhu už niekoľko rokov a poskytnutým úverom si chcela zlepšiť prevádzkovú činnosť.
Key words:financovanie podniku, cudzí kapitál, finančný plán, podnikateľský plán, bankový úver, finančné výkazy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited