21. 2. 2020  20:29 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikační číslo: 1700
Univerzitní e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Konkurencie schopnosť malých a stredných podnikov
Autor: Ing. Viktória Uhnavá
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Konkurencie schopnosť malých a stredných podnikov
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zadefinovať podstatu malých a stredných podnikov v konkurenčnom boji. Aby sme lepšie pochopili konkurenciu na Slovensku, museli sme pochopiť podnikateľské prostredie, v ktorom sa aktuálne nachádzame a faktory ovplyvňujúce toto prostredie. Medzi tieto faktory patrí napríklad globalizácia, a jej vplyv na malé a stredné podniky. Prvá časť bakalárske práce je venovaná podniku a podnikateľskému prostrediu, konkurencieschopnosti a pôsobeniu konkurenčného prostredia na prosperitu podniku. Nie len vonkajšie podmienky sa podieľajú na konkurencieschopnosti, ale aj osobitná podstata podnikateľského subjektu. Ten ak chce získať konkurenčnú výhodu musí byť o krok pred konkurenciou. Musí hľadať nové možnosti riešenia problémov a vytvoriť si tak stratégiu podniku. Táto stratégia by mala viesť k inováciám a ich udržateľnosti do budúcna. Druhá časť bakalárskej práce je venovaná aplikácii dosiahnutých poznatkov v prvej časti, do začínajúceho reálneho podniku. Ide o jej zavádzanie, analyzovanie a hodnotenie prostredia, zohľadnenie všetkých faktorov vplývajúcich na konkurencieschopnosť. Ide o to, aby sme odhadli tento začínajúci podnik, či sa dokáže presadiť so svojím inovatívnym produktom na trhu, a či naozaj bude konkurencieschopný. Výsledky z uskutočnených prieskumov boli pozitívne, ukázali schopnosť podniku sa začleniť do fungujúceho podnikania a predurčili schopnosť využiť inováciu na získanie konkurenčnej výhody.
Klíčová slova:inovácie, konkurenčná výhoda, konkurencieschopnosť, malé a stredné podniky, podnikateľské prostredie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně