Jan 21, 2020   0:06 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Theoretical and Practical Aspects of Work Motivation
Written by (author): Ing. Miroslava Kubašová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Teoretické a praktické aspekty pracovnej motivácie
Summary:Predmetom bakalárskej práce sú teoretické a praktické aspekty pracovnej motivácie. Pracovná motivácia vychádza z motivácie ako takej, a týka sa pracujúcich ľudí na pracovisku. Od začiatku evolúcie sa vyvinulo množstvo teórii pracovnej motivácie. Každá z nich sa snažila priniesť niečo nové a zameriavala sa na inú stránku pracovnej motivácie. Avšak doteraz neexistuje teória, ktorá by zahŕňala všetky teórie. Neexistuje jednotná teória, ale teórie možno rozdeliť do dvoch hlavných skupín a to podľa toho na čo sa teórie zameriavajú. Buď sa teórie pracovnej motivácie zameriavajú na obsah, alebo na proces. Proces pracovnej motivácie začína pocitom nedostatku u pracovníka a on sa ju snaží uspokojiť. Všetko to, čo preto pracovník urobí, zahŕňa tento proces. Pracovník nie je vždy motivovaný, hlavne vtedy keď naňho vplývajú určité faktory na pracovisku. Na rad prichádza demotivácia a jej dôsledky, ktoré keď sa neodstránia vedú k znižovaniu pracovného výkonu. Hlavný cieľ práce je ukázať ako teoretické aspekty aplikovali ľudia do praxe. Tiež ukázať, že nie všetky teoretické poznatky sa naozaj dajú aplikovať do praxe.
Key words:pracovník, pracovná motivácia, teórie pracovnej motivácie, proces pracovnej motivácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited