Jan 24, 2020   5:16 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Advertising as an Effective Tool of Communication
Written by (author): Ing. Darina Fülöpová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Reklama ako efektívny nástroj komunikácie
Summary:Cieľom bakalárskej práce je vysvetlenie pojmu reklamy ako efektívneho nástroja komunikácie. Práca je rozdelená na dve časti, a to na časť teoretickú a praktickú. V úvode teoretickej časti som naštudovala a zhrnula základnú problematiku týkajúcu sa marketingu, jeho kľúčových kategórií, marketingovému mixu a filozofiám 4P a 4C. Použité a naštudované metódy som aj navzájom porovnala. V ďalšej časti bližšie popisujem a charakterizujem iba jeden nástroj marketingovej komunikácie, a to reklamu, pretože je hlavnou témou mojej práce. Reklama je v oblasti marketingovej komunikácie jedna z najdôležitejších zložiek. Podporuje predaj výrobkov, služieb alebo myšlienok a ovplyvňuje tým nárast tržieb, čo je pre podnik veľmi dôležité. Hlavným zámerom reklamy je efektívna komunikácia, t.j. ovplyvňovanie cieľových skupín. Aj keby firma poskytovala ten najlepší zákaznícky servis, alebo mala tie najvýhodnejšie ceny na trhu, tak bez dobrej propagácie a reklamy bude veľmi ťažko úspešná. Ďalej som definovala päť základných rozhodnutí o reklame, ktoré sú v procese reklamy veľmi dôležité. Patri sem určenie cieľov, rozhodnutie o rozpočte, rozhodnutie o správe, rozhodnutie o médiách a hodnotenie reklamy. Ako posledné som charakterizovala dve základné funkcie reklamy. Druhá, praktická časť mojej práce je venovaná analýze prieskumu o dopadoch svetovej finančnej krízy na podnikanie v Slovenskej republike. Tento prieskum realizovala v roku 2008 Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s denníkom SME. V závere zhodnocujem všetky praktické a teoretické výsledky, ktoré som získala pri vypracovaní svojej bakalárskej práce.
Key words:marketingová komunikácia, marketingový mix, reklama

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited