Jan 23, 2020   8:13 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Short-term Trading of Natural Gas
Written by (author): Ing. Milan Tinák
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Mgr. Ján Sýkora
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza krátkodobého obchodovania s plynom
Summary:V práci sme sa oboznámili s prostredím finančných trhov, so subjektmi, ktoré sa tu nachádzajú, o spôsoboch obchodovania na tomto mieste, ako aj o jeho funkciách. Po rozdelení a zatriedení finančných trhov podľa určitých faktorov sme si bližšie rozobrali komoditné burzy, kde sa venujeme najmä ich rozdeleniu, spôsobu obchodovania a všetkým špecifikám sprevádzajúce takéto obchodovanie. Po uvedení týchto teoretických poznatkoch sme sa začali venovať spotovým trhom. Analýza krátkodobého obchodovania so zemným plynom na spotových trhoch zahŕňala viacero čiastkových cieľov. Prvým bolo preskúmať možnosti nákupu zemného plynu na vybraných spotových trhocha oboznámiť sa z dostupnými obchodnými miestami. Zamerali sme sa na európsky spotový trh, ktorý z hľadiska dostupnosti predstavuje potenciálny zdroj nákupu plynu pre slovenský trh so zemným plynom. Porovnaním likvidity trhov a dostupných prepravných kapacít sme selektovali jednotlivé spotové trhy. Vypočítali sme náklady na prepravu určitého množstva plynu zo spotového trhu až na Slovensko, využívaním prepravných sietí pre zvolenú trasu tranzitu. Cenová bilancia je uvažovaná pre viacero variant rozdelenia prepravnej kapacity. Výsledkom je prepravná cena pre daný spotový trh. Ďalej sme skúmali vývoj spotových cien v Európe. Pri porovnaní sme dostali miesta s najlepšou spotovou cenou. Výsledkom celej práce bolo vypočítanie celkových reálnych nákladov na nákup a prepravu uvažovaného množstva zemného plynu v reálnych podmienkach na spotovom trhu v Európe. Na základe týchto zistení vieme povedať, ktoré spotové trhy majú pre Slovensko potenciál stať sa obchodným miestom.
Key words:zemný plyn, spotový trh, finančný trh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited