Jan 23, 2020   9:25 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modern banking tools
Written by (author): Ing. Katarína Čamajová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné bankové nástroje
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá modernými bankovými nástrojmi, medzi ktoré môžeme zaradiť elektronické bankovníctvo a platobné karty. Elektronické bankovníctvo ako také, predstavuje modernú formu spojenia medzi bankou a klientom a to pomocou elektronického spojenia, ako napríklad mobilného telefónu, tabletu alebo počítača. Cieľom bakalárskej práce bolo zosumarizovať jednotlivé formy elektronického bankovníctva, ktoré sa využívajú v súčasnosti na Slovensku. Taktiež sme mali analyzovať, aké platobné karty používajú Slováci v každodennom živote. Následne sme sa bližšie zaoberali využívaním internetbankingu a smartphone bankingu a mobilnými aplikáciami. Celá bakalárska práca bola rozdelená na tri hlavné časti. V prvej časti našej práce sme charakterizovali bankový systém a jeho formy, bližšie sme sa však venovali komerčným bankám a ich funkciám. V druhej časti sme charakterizovali elektronické bankovníctvo, jeho formy a spôsoby ochrany dát. A v tretej časti sme sa zamerali na porovnávanie jednotlivých foriem elektronického bankovníctva a platobných kariet v troch slovenských komerčných bankách. Analyzovali sme výhody a nevýhody pri používaní moderných bankových nástrojov, ktoré sa stali súčasťou nášho bežného života. Analyzovali sme spôsoby akými si chrániť svoje peniaze.
Key words:elektronické bankovníctvo, moderné bankové nástroje, debetné a kreditné karty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited