Jan 24, 2020   5:23 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Efficient investment of funds
Written by (author): Ing. Tomáš Figna
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Efektívne investovanie finančných prostriedkov
Summary:Efektívne investovanie finančných prostriedkov má v dnešnej dobe významnú úlohu. Práca sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sme vysvetlili základné pojmy a zistili možnosti investovania v SR. Po analýze možností sme v druhej časti vybrali investovanie do podielových fondov, ktorých kritériá na určovanie najlepšieho sme zadefinovali v teoretickej časti práce. Porovnaním najlepších podielových fondov ponúkaných v SR za rok 2014 sme sa pokúsili zistiť, ktorý z vybratých fondov prinesie najvyšší výnos. Počas analýzy sme použili aktuálnu ekonomickú literatúru, aktuálne údaje zo Slovenskej asociácie správcovských spoločností a údaje z internetových stránok jednotlivých správcovských spoločností
Key words:Investovanie, Finančné prostriedky, Podielový fond

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited