Aug 25, 2019   5:19 a.m. Ľudovít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Identification number: 17040
University e-mail: 2007250285 [at] stuba.sk
University e-mail: jakub.simko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Adam
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bakoš
Automatizovaná detekcia udalostí vo video-záznamoch používateľských rozhraní
April 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Civáň
Vizualizácia zaznamenaného pohľadu
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Demčák
Metodika vyhodnocovania hier na základe implicitnej spätnej väzby
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ronald Demeter
Vizualizácia dát sledovania pohľadu
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Dulačka
Hra s účelom ako prostriedok získavania metadát a objavovania autorít
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Dulačka
Získavanie sémantiky a metadát pomocou hier s účelom
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Filipčiková
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Gáborík
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gašpar
Prepájanie multimediálnych metadát s využitím mikroblogovej siete
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Hanáková
Analýza správania pohľadu čitateľov falošných správ
May 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ondřej Kipila
XXX
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Kišš
Získavanie sémantiky a metadát pomocou hier s účelom
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Kostova
Automatické určovanie miery zvedavosti používateľa na základe jeho správania na webe
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kováčik
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kucek
Čerpanie z davu podporené detekciou stavu prispievateľov sledovaním pohľadu
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Kudláč
Sémantická Wiki
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kucharíková
Zber informácií v teréne mobilnou aplikáciou: monitorovanie vizuálneho smogu
May 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dejan Kuric
Efektívne prepájanie entít s využitím metadát v doméne multimédií
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kutlíková
Automatické vyhodnocovanie použiteľnosti aplikácií prostredníctvom sledovania pohľadu
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Ľalík
Vyhodnocovanie použiteľnosti aplikácií pomocou sledovania pohľadu
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Láni
Získavanie a určovanie správnosti odpovedí vo výučbovom systéme prostredníctvom čerpania z davu
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Leško
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Mačina
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Majerčák
XXX
May 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Markech
Sémantická Wiki
May 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aleš Mäsiar
Hra na prepájanie zdrojov a metadát v doméne multimédií
May 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aleš Mäsiar
Sledovanie pohľadu v ľudskom počítaní
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Mikle
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Minárik
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Mláka
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Balázs Nagy
Získavanie metadát pre efektívnu organizáciu osobných multimediálnych úložísk pomocou hry s účelom
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Ondrejka
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dániel Papp
Vizuálna pozornosť a mapovanie výraznosti na elementy webových stránok
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Pecher
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Polakovič
Hra na prepájanie zdrojov a metadát v doméne multimédií
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Racsko
Analýza správania pohľadu čitateľov falošných správ
May 2019Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Redajová
Automatické získavanie charakteristík používateľa pomocou sledovania pohľadu
May 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Rešutík
Detekcia dodržiavania inštrukcií na základe správania používateľa
April 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Sitárová
XXX
May 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Slaninka
XXX
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Slavíček
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Staňo
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Šlesariková
Metóda opravovania dát o pohľade
April 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Štefanička
Vplyv prvkov používateľských rozhraní na správanie používateľov
May 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Švec
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Tamajka
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Vozár
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Benjamín Vrba
Automatizované segmentovanie nahrávok obrazovky za účelom definovania scén
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Žák
XXX
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress