26. 1. 2020  23:05 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Identifikační číslo: 17040
Univerzitní e-mail: jakub.simko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa
Autor: doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Michal Tvarožek, PhD.
Oponent:prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa
Abstrakt:Cieľom práce je obohatiť doménu prieskumného vyhľadávania prostredníctvom návrhu, implementácie a overenia nových postupov využívajúcich grafové a grafické vizuálne štruktúry a odvodzovania znalostí o používateľovi. Dokument uvádza do problematiky vyhľadávania na webe a prieskumného vyhľadávania, jeho problémových čŕt, analyzuje vybrané riešenia v tejto oblasti. Prieskumné vyhľadávanie zahŕňa podporu vyhľadávacích úloh s otvoreným koncom a opiera sa o vizualizáciu informačného priestoru. Nasleduje návrh našich nových metód, opis ich realizácie a overenia. V rámci prieskumného vyhľadávania sa zaoberáme sprehľadňovaním procesu vyhľadávania vizualizáciou jeho histórie, konceptualizáciou a triedením poznatkov. Zároveň sa ako podpornej metóde venujeme tvorbe sietí súvislostí pojmov prostredníctvom analýzy záznamov jednoduchej hry s webovým vyhľadávačom, využívajúcej negatívne vyhľadávanie.
Klíčová slova:prieskumné, vyhľadávanie, história, graf, používateľ

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně