Oct 27, 2020   7:51 a.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Júlia Baranová
Identification number: 17125
University e-mail: julia.baranova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Department of the Humane Sciences (FCE)
 
3659V12  Building Technology D-TS4
FCE D-TS4 ext [year 3]
Doctoral type of study, part-time, attendance method form
3rd year of study

     
          Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.Publications
Type of result
Year
Details
1.
A Summary on Environmental Legislation in Slovak Republic
Baranová, Júlia
Súhrnný prehľad legislatívnej úpravy ochrany životného prostredia v Slovenskej republike. Buildustry, 17. p. 17--21.
articles in magazines
2019
Details
2.
Analysis of the Defects of the Swimming Pool Surface Foils
Baranová, Júlia
Analýza porúch fóliových povrchov bazénových konštrukcií. Almanach znalca, 31. p. 31--34.
articles in magazines
2019
Details
3.
Building and environmental legislation
Baranová, Júlia
Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 4--11. ISBN 978-80-227-4813-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018
Details
4.Development of work competences of young people in context of industry 4.0 through non-formal education
Baranová, Júlia -- Fero, Martin
Rozvoj pracovných kompetencií mladých ľudí v kontexte priemyslu 4.0 prostredníctvom neformálneho vzdelávania. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 12--18. ISBN 978-80-227-4813-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2018
Details
5.
Duplication of names and different meanings of legal institutes in construction law
Gajniak, Ondrej -- Baranová, Júlia
Duplicita názvov a rozdielnych významov právnych inštitútov v stavebnom práve. Almanach znalca, 34. p. 34--36.
articles in magazines
2018
Details
6.
Origin of pool foil defect
Baranová, Júlia
Pôvod vzniku porúch bazénových fólií. Czech Journal of Civil Engineering, 5. p. 7--14.
articles in magazines
2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.