Oct 30, 2020   2:46 p.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Žúbor, PhD.
Identification number: 1737
University e-mail: vladimir.zubor [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
Publications          
     

The Office phone number and Office number items are set by the OSSA at your department or the system integrator.

User forwards the university mail to a different address (vladimir.zubor [at] stuba.sk).
 
Office phone number:+421 918 674 197 (mobile)
Office address:
DNFQA IFSN FCFT
Office number:
SB 3.p
E-mail:
Web page address:https://is.stuba.sk/lide/clovek.pl?id=1737
Key word:
člen Slovenskeho radu rytierov destilatov, člen Slovenskej asociacie historie pivovarnictva, člen Zvazu vinarov a vinohradnikov Slovenska, Spravca pre Nadaciu Fakulty chemickej a potravinarskej technologie STU, IČO 31770665
Address:
Bratislava
Contact:
Oddelenie výživy a hodnotenia potravín FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37, Bratislava 1
Consulting hours:
v stredu od 8.00 do 9.00 (termin konzultacie dohodnut vopred telefonicky na mobil 0918674197)
Note:
V Senzorickom laboratoriu FCHPT (prízemie starej budovy)organizuje a realizuje kurzy akreditovane Ministerstvom skolstva SR, konkretne: Senzoricke hodnotenie vina Senzoricke hodnotenie destilatov Senzorike honotenie piva Senzoricke hodnotenie pottravin a obalov Senzorické hodnotenie kozmetických výrokov

User information in vCard format
User information in vCard format