28. 10. 2020  1:15 Dobromila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Vladimír Žúbor, PhD.
Identifikační číslo: 1737
Univerzitní e-mail: vladimir.zubor [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakty     
     
     Další informace
     
Vedené práce
     

Další informace

Za následující informace zodpovídá sám uživatel.

Osobné údaje

narodený 12. júna 1952 v Piešťanoch

Vzdelanie

 • Absolvent Chemickotechnologickej fakulty SVŠT (1975) odbor Kvasná chémia a technológia (neskôr biotechnológia)
 • Vedecká výchova na SAV ukončená udelením hodnosti PhD. Vedeckou radou UK v Bratislave (1981)
 • Priznanie hodnosti samostatný vedecký pracovník IIa (1988)

Organizovanie kurzov celoživotného vzdelávaia, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR:

 

Profesionálna dráha

1976 - 1990, vedecký pracovník na ÚMFG SAV
1991 - 1992, obchodný zástupca fy Beckman Inc. (USA)
1993 - 2014, tajomník fakulty a člen vedenia na FCHPT STU
2015 - vedecký pracovník na Oddelení výživy a hodnotenia kvality potravín FCHPT STU

Profesionálne záujmy

 • problematika senzorického hodnotenia potravín
 • problematika senzorického hodnotenia vína, piva a destilátov
 • problematika senzorického hodnotenia obalov a obalových materiálov
 • problematika spoločného stravovania
 • problematika hodnotenia kozmetických výrobkov

Pedagogická činnosť na FCHPT STU

 • Predmet Senzorická analýza potravín a kozmetiky (prednášky) - 3. ročník Bc. štúdia, LS
 • Predmet Hodnotenie kvality potravín (prednáška) - 2. ročník Ing. štúdia, ZS

Nadácia pre rozvoj FCHPT STU (IČO 31770665)

2009 – 2020 správca Nadácie pre rozvoj FCHPT STU

Členstvo

 • Alumni klub STU
 • Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska (ZVVS)
 • Slovenský rád rytierov destilátov (SRRD)
 • Slovenská asociácia histórie piva (SAHP)
 • Člen hodnotiteľských komisií pri súťažiach hodnotenia destilátov
 • Člen hodnotiteľských komisií pri súťažiach hodnotenia vína

 

Certifikáty získané v inštitúciách štátnej správy

 • Certifikát o spôsobilosti pre senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov č.47/2016 vydaný Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Bratislave
 • Certifikát o spôsobilosti pre senzorické posudzovanie vín  č.13/2017-V vydaný Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Bratislave
 • Certifikát o spôsobilosti na senzorické posudzovanie vín a vinárskych produktov č.30/2016 vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave
 • Certifikát kompetentnosti na senzorické posudzovanie potravín typu vybraný posudzovateľ, ŠNZ – 08/2020, vydané firmou EUROFINS/BELNOVOMANN s.r.o., certifikačný orgán pre osoby vykonávajúce senzorické posudzovanie potravín, akreditovaný SNAS podľa ISO/IEC 17024:2012

Publikácie

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01  ŽÚBOR, Vladimír - ORLICKÝ, J. - RUŠČÁK, M. Chromatographic and electrophoretic studies of two forms of alanine aminotransferase from beef brain. In Physiologica bohemoslovaca. Vol. 28, (1979), s. 482-488. ISSN 0369-9463.

ADC02  RUŠČÁK, M. - ORLICKÝ, Jozef - ŽÚBOR, Vladimír. Isoelectric focusing of the alanine aminotransferase isoenzymes from the brain, liver and kidney. In Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 71, B, (1982), s. 141-144. ISSN 1095-6433.

ADC03  RUŠČÁK, M. - ORLICKÝ, Jozef - ŽÚBOR, Vladimír - HAGER, H. Alanine amitransferase in bovine brain: purification and properties. In Journal of Neurochemistry. Vol. 39, (1982), s. 210-216.

ADC04  ŽÚBOR, Vladimír - KRIŽANOVÁ, O. - ZACHAR, J. - GEMEINER, P. Hydrophobic interaction chromatography of calmodulin. In Physiologica bohemoslovaca. Vol. 33, (1984), s. 576-582. ISSN 0369-9463.

ADC05  SIEBER, M. - NASTANCZYK, W. - ŽÚBOR, Vladimír - HOFMANN, F. The large peptide of the purified skeletal muscle dihydropyridine receptor (DHP-R) contains the regulatory sites of the calcium channel. In Biological chemistry Hoppe-Seyler. Vol. 368, (1987), s. 1107-1112. ISSN 0177-3593.

ADC06  SIEBER, M. - NASTANCZYK, W. - ŽÚBOR, Vladimír - WERNET, W. - HOFMANN, F. The 165 kDa peptide of the purified skeletal muscle dihydropyridine receptor contains the known regulatory sites of the calcium channel. In European Journal of Biochemistry. Vol. 167, (1987), s. 117-122. ISSN 0014-2956.

ADC07  HORVÁTHOVÁ, Marta - ŠOLTÉS, Ladislav - MISLOVIČOVÁ, Danica - ŽÚBOR, Vladimír - FÜGEDI, Alexander. High-performance gel permeation chromatography of water-soluble β-1,3-glucans. In Journal of Chromatography A. Vol. 509, iss. 1 (1990), s. 213-218. ISSN 0021-9673.

ADC08  HORVÁTHOVÁ, Marta - MISLOVIČOVÁ, Danica - ŠOLTÉS, Ladislav - TUZAR Z. - GEMEINER, P. - ŽÚBOR, Vladimír. Preparation and molecular characterization of carboxymethylglucan fractions. In Carbohydrate Polymers. Vol. 15, (1991), s. 79-87. ISSN 0144-8617.

ADC09  GEMEINER, P. - KOCHIAROVÁ, M. - ŽÚBOR, Vladimír - BREIER, Albert. Hydrophobic partitioning of proteins in a two-phase aqueos system of poly(oxyethylene)-dextran alternatively derivared by 2-hydroxy-3-phenoxypropyl group. In Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Vol. 56, Iss. 6 (1991), s. 599-606. ISSN 0010-0765.

ADC10  ŽÚBOR, Vladimír - BREIER, Albert - HORVÁTHOVÁ, Marta - HAGAROVÁ, D. - GEMEINER, P. - MISLOVIČOVÁ, Danica. Purification of Glycerol Kinase by "Dye-Ligand" Chromatography and Hydrophobic Interaction Chromatography on Bead-Cellulose Derivatives. In Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Vol. 58, iss. 2 (1993), s. 445-451. ISSN 0010-0765.

ADC11  MAZÚR, Milan - FURDÍKOVÁ, Katarína - KALIŇÁK, Michal - VALKO, Marián - ŽÚBOR, Vladimír - PRÓNAYOVÁ, Nadežda. NMR spectroscopy of minor compounds in wine. A comparison of different pre-concentration methods. In Chemické listy. Roč. 102 suppl. (2008), s.1089-1091. ISSN 0009-2770.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD01  ŽÚBOR, Vladimír - ORLICKÝ, Jozef - RUŠČÁK, M. Alanine aminotransferase activity i beef brain cortex subcelluuar fractions: the effect of various temperatures. In Biológia. Vol. 35, (1980), s. 897-905. ISSN 0006-3088.

ADD02  KRIŽANOVÁ, O. - ŽÚBOR, Vladimír - GEMEINER, P. - ZÓRAD, Š. Application of new hydrophobic carrier for routine isolation of calmodulin and other proteins. In General Physiology and Biophysics. Vol. 5, (1986), s. 201-205. ISSN 0231-5882.

ADD03  HAGAROVÁ, D. - HORVÁTHOVÁ, Marta - ŽÚBOR, Vladimír - BREIER, Albert. Optimization of conditions for size-exclusion chromatography of proteins. In Chemical Papers. Vol. 45, Iss. 3 (1991), s. 341-348. ISSN 0366-6352.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01  BREZOVÁ, Vlasta - DVORANOVÁ, Dana - ŽÚBOR, Vladimír - BREZA, Martin - MAZÚR, Milan - VALKO, Marián. Photochemical properties of camptothecin in the presence of copper(II) ions: The role of radicals as prospective species in photodynamic therapy. In Molecular Biotechnology. 37-1 (2007), s.48-51. ISSN 1073-6085.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01  RUŠČÁK, M. - ORLICKÝ, J. - ŽÚBOR, Vladimír. Aktivita glutamátdehydrogenázy aspartátaminotransferázy a alanínaminotransferázy v rôznych štruktúrach hovädzieho mozgu. In Bratislava Medical Journal. Vol. 74, (1980), s. 3-8. ISSN 0006-9248.

ADF02  BREIER, Albert - ĎURIŠOVÁ, V. - MONOŠÍKOVÁ, R. - STANKOVOČOVÁ, T. - VRBANOVÁ, A. - ŽÚBOR, Vladimír. Úloha inhibície Na - pumpy indukovanej Ca - iónmi pri rozvoji patologických zmien počas preťaženia myokardiálnych buniek vápnikom. In Bratislava Medical Journal. Vol. 91, (1990), s. 172-176. ISSN 0006-9248.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01  ŽÚBOR, Vladimír - TÖLGYESSY, Juraj. Nukleárne metódy v analýze potravín II. Indikátorové metódy. In Acta Universitatis Matthiae Belii - séria chémia : No 9-10. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, 2009), s.37-52. ISBN 978-80-8083-718-1.

AED02  ŽÚBOR, Vladimír - TÖLGYESSY, Juraj. Nukleárne metódy v analýze potravín I. Aktivačná analýza. In Acta Universitatis Matthiae Belii - séria chémia : No 9-10. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, 2009), s.26-36. ISBN 978-80-8083-718-1.

AED03  ŽÚBOR, Vladimír - TÖLGYESSY, Juraj. Nukleárne metódy v analýze potravín III. Neaktivačné interakčné metódy. In Acta Universitatis Matthiae Belii - séria chémia : No 9-10. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, 2009), s.53-61. ISBN 978-80-8083-718-1.

AED04  ŽÚBOR, Vladimír - TÖLGYESSY, Juraj. Nukleárne metódy v analýze potravín IV. Rádiochemická analýza. In Acta Universitatis Matthiae Belii - séria chémia : No 9-10. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, 2009), s.62-71. ISBN 978-80-8083-718-1.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01  ŽÚBOR, Vladimír. Outsourcing v spoločnom stravovaní na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. In Zborník prednášok z Britsko-česko-slovenského semináru pracovníkov univerzitnej administratívy (UNIAD), 2005, s.34-37.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01  ŽÚBOR, Vladimír. Outsourcing v spoločnom stravovaní na FCHPT STU. In Zborník prednášok z 30. konferencie s spoločnom stravovaní, 2005, s.49-52.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01  ORLICKÝ, Jozef - ŽÚBOR, Vladimír - RUŠČÁK, M. Alanine aminotransferase in beef brain: subcellular distribution,purification and properties. In 12th FEBS Meeting Dresden, 1978, Abstract No. 0881.

AFG02  RUŠČÁK, M. - ORLICKÝ, Jozef - ŽÚBOR, Vladimír - HAGER, H. Mitochondrial and Cytosolic Alanine Aminotransferase in the Brain: Purification and Properties. Synaptic constituents in health and disease. In Mladinska knjiga. Ljubljana : Pergamon Press, 1980, S. 652.

AFG03  RUŠČÁK, M. - ORLICKÝ, Jozef - ŽÚBOR, Vladimír. Dve formy alanínaminotransferázy v sére pri pečeňových léziách. In Bulletin československej biochemickej spoločnosti, Roč. 8, (1980), s. 54.

AFG04  ORLICKÝ, Jozef - RUŠČÁK, M. - ŽÚBOR, Vladimír. Izoeletrická fokusácia izoenzýmov alanínaminotransferázy z mozgu, pečene a obličiek. In Bulletin československej biochemickej spoločnosti, Roč. 9, (1981), s. 75.

AFG05  ŽÚBOR, Vladimír - KOIŠ, P. Izolácia kalmodulínu afinitnou chromatografiou na nosičoch s kovalentne viazanými fenotiazínmi. In Bulletin československej biochemickej spoločnosti, Roč. 11, (1983), s. 103.

AFG06  ŽÚBOR, Vladimír - KRIŽANOVÁ, O. - ZACHAR, J. - GEMEINER, P. Izolácia kalmodulínu pomocou perlových modifikovaných celulóz. In Bulletin československej biochemickej spoločnosti, Roč. 12, (1984), s. 102.

AFG07  BREIER, Albert - GEMEINER, Peter - ZIEGELHFFER, A. - TURI-NAGY, L. - ŽÚBOR, Vladimír. Time - concentration model of adsorption. A tool for characterization of biospecific interactions. In 14th International Congress of Biochemistry, Prague, 1988, Abstract MO: 731.

AFG08  ŽÚBOR, Vladimír - VRBANOVÁ, A. - BREIER, Albert - RUŠČÁK, M. - ZACHAR, J. (-)-/N-methyl-H desmethoxyverapamil binding to plasma membrane of bovine spermatozoa. In 14th International Congress of Biochemistry, Prague, 1988, abstract TU: 081.

AFG09  ŠOLTÉS, L. - HORVÁTHOVÁ, M. - MISLOVIČOVÁ, Danica - ŽÚBOR, Vladimír. Gélová permeačná chromatografia - metóda pre určenie molekulovej hmotnosti potencionálneho imunostimulátora - karboxymetylglukánu. In Chromatografické metódy, Stará Lesná, 1988, 1988, Abstr. č. 12.

AFG10  HORVÁTHOVÁ, M. - MISLOVIČOVÁ, Danica - ŽÚBOR, Vladimír - ŠOLTÉS, L. Frakcionácia karboxymetylglukánu. In 44. Zjazd čs. spoloč. chemickej, Brno,1988, 1988, Abstr. č. V-408.

AFG11  HAGAROVÁ, D. - HORVÁTHOVÁ, M. - MISLOVIČOVÁ, Danica - ŽÚBOR, Vladimír. Izolácia a purifikácia laktátdehydrogenázy. In IV. dni mladých klinických biochemikov, Hradec Králové, 1989, 1989, Abstr. č. 41.

AFG12  HORVÁTHOVÁ, M. - MISLOVIČOVÁ, Danica - ŠOLTÉS, L. - TUZAR Z. - GEMEINER, P. - ŽÚBOR, Vladimír. Molecular characteristics of carboxymetylglucan fractions. In 8th International Symposium "Advances and Application of Chromatography in Industry", Bratislava, 1989, 1989, Abstr. No. C 9.

AFG13  HAGAROVÁ, D. - HORVÁTHOVÁ, M. - MISLOVIČOVÁ, Danica - ŽÚBOR, Vladimír. Izolácia a purifikácia laktátdehydrogenázy. In Celoštátne biochem. dni, Olomouc, 1989, 1989, Abstr.č.F-17.

AFG14  ĎURIŠOVÁ, V. - HAGAROVÁ, D. - HORVÁTHOVÁ, M. - BREIER, Albert - ŽÚBOR, Vladimír. Využitie enzýmového termistora pre kontinuálne alebo periodické monitorovanie koncentrácie glukózy a sacharózy. In Celoštátny biochemický zjazd, Bratislava, 1990, 1990, Abstr. č. H-9.

AFG15  HORVÁTHOVÁ, M. - MISLOVIČOVÁ, Danica - ŠOLTÉS, L. - TUZAR Z. - GEMEINER, P. - ŽÚBOR, Vladimír. Molecular characteristic of carboxymethylglucan fraction. In 3rd International Symposium on Polymer Analysis and Characterization ISPAC`90, Brno, 1990, 1990, Abstr. No.P-A-22.

AFG16  HAGAROVÁ, D. - HORVÁTHOVÁ, M. - ŽÚBOR, Vladimír - BREIER, Albert. Perlose MT for size - exclusion chromatography of proteins. In 3rd International Symposium on Polymer Analysis and Characterization ISPAC`90, Brno, 1990, 1990, Abstr.No.P-A-23.

AFG17  ŽÚBOR, Vladimír - HORVÁTHOVÁ, M. - HAGAROVÁ, D. - BREIER, Albert. Izolácia a purifikácia glycerolkinázy z pekárskeho droždia. In XI.Biologické dni, České Budejovice, 1990, 1990, Abstr. No 26.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01  ŽÚBOR, Vladimír. Outsourcing v spoločnom stravovaní na FCHPT STU. In Spektrum. Roč. 12, č. 3 (2005), s.nestr. ISSN 1336-2593.

GII02 ŽÚBOR, Vladimír

GII03 ŽÚBOR, Vladimír

GII04 ŽÚBOR, Vladimír

GII05 ŽÚBOR, Vladimír

 

 

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

11

ADD

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

3

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

1

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

2

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

4

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

1

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

1

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

17

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

5

Súčet

46

Ostatné aktivity a produkty vedeckovýskumnej práce na SAV 1976 - 1992

Výskumné správy

Správa o plnení ČÚ ŠPZV V - 5 - 6/ 10
Metabolizmus aminokyselín nervových, gliových a svalových buniekn (1976 - 1980).
Zodp. riešiteľ: MUDr.M.Ruščák, DrSc.

Správa o plnení ČÚ ŠPZV V - 5 - 4/ 01
Fyzikálne a chemické vlastnosti membrán vzrušivých buniek.Biochemické vlastnosti ( 1981 - 1985 )
Zodp. riešitelia: akad.J.Zachar a MUDr.M.Ruščák, DrSc.

Etapová správa o ČÚ ŠPZV V - 5 - 4/ 03
Polypeptidy transportných systémov kalcia v membránach excitabilných buniek. ( 1986 - 1988 )
Zodp. riešiteľ: MUDr. M. Ruščák, DrSc.

Správa o hodnotení perlóz v podmienkach gélovej permeačnej chromatografie.
Správa vypracovaná na základe hospodárskej zmluvy s podnikom SECHEZA Lovosice, 1990
Zodp. riešitelia : Ing.A.Breier,CSc, Ing.V.Žúbor,CSc, Ing.D. Hagarová a Pharm.Dr.M.Horváthová

Záverečná správa o ČÚ ŠPTR N 05-561-897/3
Príprava vzácnych bielkovín pomocou nových chromatografických separačných metód pre medicínske účely. (1988 - 1991)
Zodp. riešitelia: Ing.A.Breier,CSc. a Ing.V.Žúbor,CSc.

Autorské osvedčenia

Gemeiner P. a Žúbor V.
Zmesný O-(3-fenoxy-2 hydroxypropyl) a O-(2,3-dihydroxypropyl) derivát celulózy a spsob jej prípravy.
Prihláška vynálezu PV 2828 - 85.
Autorské osvedčenie AO 251520 (udelené v marci 1987)

Mislovičová D., Horváthová M., Šoltés L., Masler L.,Šandula J.,Pastýr J., Žúbor V., a Gemeiner P.
Spsob prípravy definovaných frakcií sodnej soli karboxy- metyl -(1-6)-beta-D-gluko-(1-3) beta-D-glukánu.
Prihláška vy- nálezu PV 6559 - 88.
Autorské osvedčenie AO 273084 (udelené v januári 1991 )

Zlepšovacie návrhy

Žúbor V., Jakubovič R., Svitek J. a Orlický J.
Laboratórna trepačka skúmaviek - " LABMIX - S " (1981)
Žúbor V. a Knapp M.
Prídavné elektrické zariadenie ku ultracentrifúg L - 8 - 80 fy Beckman (1987)

Technologické reglementy

Žúbor V. a Križanová O
Technologický reglement izolácie kalmodulínu z nervového tkaniva pomocou hydrofóbnej chromatografie.
Vyriešený námet CPZV č 617, Bratislava, 6 strán, 1985

Projekty, expertízy,štúdie,oponentské posudky

Breier A a Žúbor V
Rozvoj a využitie biotechnológií
Návrh štátneho programu rozvoja na roky 1991 -1995, s výhľadom do roku 2005, Bratislava 7 strán, 1988

Žúbor V.
Biotechnológie v medecíne, expertíza pre Biotechnologickú komisiu
P SAV, Bratislava, 5 strán, 1988

Vedenie diplomových prác

Mária Greňová , PrF UK, 1984
Renata Bottlíková rod Bencová , CHTF SVŠT, 1985
Daniela Tkáčová , CHTF SVŠT, 1986
Mária Beňová, FCHPT STU, 2018

Dominika Jankulová, FCHPT STU, 2020

Miroslava Pacholská, FCHPT STU, 2020

Vedenie študíjnych pobytov

Ing. O. Križanová ( 1983 - 1985 )
Ing. R. Bottlíková ( 1985 - 1987 )
Ing. A. Vrbanová ( 1987 - 1988 )
PharmDr. M. Horváthová ( 1988 - 1989 )
Ing. D. Hagarová ( 1989 - 1990 )

Pozvané pobyty v zahraničí (platené pozývateľom), prednáškové a pracovné pobyty

Pracovisko: Institut fr Physiologische chemie,Medizinische Fakultät, Universität des Saarlandes BRD, Prof.Dr.F. Hofmann
90 dňový študijný pobyt - štipendium DAAD, 1986.

Pracovisko: Institut fr Enzymtechnologie der Universität des Dsseldorf, BRD - Prof. Dr. M. R. Kula
30 dňový študijný pobyt - štipendium DAAD, 1989

Účasť na domácich a zahraničných medzinárodných konferenciách, sympóziách alebo ich organizovanie

IBRO - UNESCO Training Course " Neurochemical Methods for the Study of Putative Transmitter Metabolismus in the Neurvous System, Leipzig, 1977

12th FEBS Meeting, Dresden, 1978

I. International symposium on "Ionic Channels and Membrane Receptors, Smolenice, 1981

16th FEBS Meeting, Moskow, 1984

II. International symposium on "Ionic Channels and Membrane Receptors, Smolenice, 1984

Porada expertov Komplexného programu RVHP a SFRJ
"Molekulárne mechanizmy a energetika pohyblivosti", Smolenice, 1985

Biotechnological Aspects of Protein Production by Cultured Cells, Prague, 1988 - Satellite meeting

14th Inter. Congress of Biochemistry, Prague, 1988

Biotechnica`89, Hanover, 1989