Jun 6, 2020   2:09 p.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 

     
     
     
     
     Supervised theses
     
Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Balún
Predpovedanie kľúčových slov do vyhľadávača na základe potreby používateľa odvodenej zo sledovania pohľadu
May 2016Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Belaj
Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok
May 2017
Displaying the final thesis
3.Final thesis is submittedBT
Written by (author): Vladimír Bielený
Improving the user experience of Android applications
May 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Matej Brečka
Podpora testovania použiteľnosti Android aplikácií
May 2018Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Milan Cák
Identifikácia vhodných kandidátov pre štúdie používateľského zážitku
May 2018
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is submitted
DTWritten by (author): Bc. Milan Cák
The prediction of customer's behaviour in e-commerce
May 2020
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bálint Csóka
Odporúčanie expertov pre úlohy v softvérovom projekte na základe tém
May 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Andrea Dická
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
May 2019Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michael Garaj
Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením reputácie ich autorov
May 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Hubert
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
May 2018Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Januška
Predpovedanie kľúčových slov do vyhľadávača na základe potreby používateľa odvodenej zo sledovania pohľadu
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was unsuccessfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Ľubomír Jesze
XXX
April 2019
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Christopher Liebe
Predpovedanie kľúčových slov do vyhľadávača na základe potreby používateľa odvodenej zo sledovania pohľadu
May 2017
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Lipták
Podpora testovania použiteľnosti webových formulárov
May 2018Displaying the final thesis
15.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Peter Lipták
Remote usability testing and automatic evaluation of user experience
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Filip Loja
Alternatívne zisťovanie pozornosti používateľa na používateľské rozhranie
May 2019
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ernest Loureiro
Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok
May 2017
Displaying the final thesis
18.Final thesis is submittedBT
Written by (author): Kamil Macek
Improving the user experience of Android applications
May 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Měkota
Vyhľadávanie v zdrojovom kóde so zohľadnením reputácie vývojárov
May 2016
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adrián Nagy
Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Adrián Nagy
Automatizované vyhodnocovanie používateľského zážitku na Webe v reálnom čase
April 2020Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Nemeček
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
May 2019
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Patrik Pindeš
Moderated remote usability testing assisted by automatic usability problems identification
May 2020
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Peter Písecký
Estimation of user's digital literacy using eye-tracking
May 2020Displaying the final thesis
25.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Adam Puškáš
Machine Learning Aided Automatic Usability Evaluation
May 2020
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Rafčíková
Automatické vyhodnotenie estetických vlastností používateľského rozhrania
May 2018
Displaying the final thesis
27.Final thesis is submittedDT
Written by (author): Bc. Katarína Rafčíková
Behavior analysis in e-commerce
May 2020
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Richard Sámela
Personalizované vyhľadávanie v zdrojových kódoch
May 2014Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Sanyová
Odhad HCI gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu
May 2017
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloslav Smetana
Automatická identifikácia problémov použiteľnosti pri moderovaných testoch s využitím emócií používateľa
April 2019
Displaying the final thesis
31.Final thesis was unsuccessfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Filip Šandor
XXX
April 2019
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Šidlo
Identifikácia problémov použiteľnosti na Webe z údajov pohľadu používateľa
May 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Vincúr
Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením časovej dynamiky
May 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis is submitted
DTWritten by (author): Bc. Martin Višvarda
Remote testing and evaluation of the user experience using the data from mouse movement
May 2020Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Víťaz
Automatická identifikácia problémov použiteľnosti na Webe z údajov pohľadu používateľa
May 2018
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Zbell
Modelovanie odbornosti programátora založené na softvérových metrikách
May 2016
Displaying the final thesis
37.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Peter Zimen
Vyhľadávanie v zdrojovom kóde so zohľadnením reputácie ich autorov
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress