Oct 19, 2019   2:15 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Personalized search in source code
Written by (author): Ing. Richard Sámela
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Michal Barla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Personalizované vyhľadávanie v zdrojových kódoch
Summary:Vývoj softvéru sa v súčasnoti veľmi rozvetvuje a ak hľadáme skutočného odborníka na implementáciu zložitej časti softvéru, môže to byť problém. O renomé programátora svedčia projekty, na ktorých vývoji sa podielal, firmy pre ktoré pracoval a pod. Konkrétne to ale nehovorí nič o tom, v akých oblastiach vývoja softvéru sa najviac vyzná. Najpresnejším zdrojom informácií o skúsenostiach programátora sú zdrojové kódy, ktoré sam vytvoril. Tie sa dajú analyzovať a identifikovať oblasti, v ktorých sa programátor najviac vyzná. Nevhodný výber odborníka pre dopytovaný koncept vývoja môže viesť ku chybovosti zdrojového kódu, náročnej údržbe softvéru, prípadne ku zvýšeným nákladom na jeho vývoj. Preto v práci navrhujeme metódu, ktorá umožňuje dohľadať odborníka pre dopytovaný koncept. Metóda je navrhnutá tak, aby skúsenosť programátora bola založená na zdrojovom kóde, ktorý napísal a dôležité je aj ako ho napísal. Metódu v práci overujeme na reálnych softvérových projektoch. Na základe dosiahnutých výsledkov si dovolujeme tvrdiť, že metóda má potenciál pre zvýšenie kvality vývoja softvéru.
Key words:skúsenosť programátora, koncepty zdrojového kódu, model programátora

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited