Oct 23, 2019   7:51 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application for website usability testing
Written by (author): Ing. Lukáš Belaj
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Móro, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok
Summary:Cieľom projektu je vytvoriť aplikáciu na podporu testovania použiteľnosti webových stránok. Najprv je však potrebné ujasniť si čo to vlastne použiteľnosť je a aké veľké dopady môže mať na úspešnosť stránky a v konečnom dôsledku aj produktivitu jej používateľov. Aby bolo možné zlepšiť testovanie použiteľnosti webových stránok, je potrebné v prvom rade pochopiť všetky metódy testovania, ich rozdelenie a aké poznatky nám prinášajú. Rovnako sa učíme aj s chýb, ktoré sa pri iných spôsoboch testovania objavujú. Ďalej sa zaoberám problematikou testovania použiteľnosti webových formulárov, pretože na rozdiel od celkovej použiteľnosti stránok je formulárom venovaná menšia pozornosť, pritom častokrát tvoria poslednú hranicu pred konverziou. Pre získanie predstavy o súčasných riešeniach boli analyzované dostupné nástroje. Na koniec sa snažím získané poznatky aplikovať v aplikácii UXtune pri tvorbe modulu na testovanie webových formulárov.
Key words:Použiteľnosť, Webové formuláre, Testovanie použiteľnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited