Oct 17, 2019   1:29 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Search engine keyword prediction based on user need derived from eye tracking
Written by (author): Ing. Patrik Januška
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Móro, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Predpovedanie kľúčových slov do vyhľadávača na základe potreby používateľa odvodenej zo sledovania pohľadu
Summary:Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou každodenného života človeka. Milióny používateľov interagujú denne s vyhľadávacími nástrojmi. Zadávajú do rozhrania prehliadača kľúčové slová, ktoré charakterizujú hľadanú informáciu a prehliadač im obratom vypíše zoznam odkazov na stránky, ktoré hľadané informácie obsahujú. Používatelia prechádzajú niektoré odkazy z výsledkov vyhľadávania, trávia nejaký čas na stránkach, preformulovávajú dopyty a vykonávajú ďalšie akcie. Kľúčovou zložkou pri vyhľadávaní informácií je dopyt. Dopyt predstavuje slovo alebo skupinu slov, ktoré opisujú alebo charakterizujú informáciu, ktorú vyhľadávame. Vytvoriť však dopyt, po zadaní ktorého nájdeme relevantné informácie je práve najväčším problémom zaistenia úspechu vyhľadávania. Cieľom prehliadača je poskytnúť používateľovi pri odpovedi na dopyt čo najrelevantnejšie informácie. Metódy, ktoré navrhujeme v tejto práci môžu byť považované za typ implicitnej relevantnosti spätnej väzby, pretože odhadujú používateľský zámer hľadania implicitne z údajov o tom, kde sa používateľ pozerá počas prehliadania webových stránok.
Key words:sledovač oka, implicitná spätná väzba, dopyt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited