Oct 17, 2019   12:49 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Search engine keyword prediction based on user needs derived from eye-tracking
Written by (author): Bc. Christopher Liebe
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Predpovedanie kľúčových slov do vyhľadávača na základe potreby používateľa odvodenej zo sledovania pohľadu
Summary:Internet so sebou priniesol množstvo výhod v podobe nevyčerpateľných zdrojov poznania, zábavy a jednoduchej komunikácie. V súvislosti s jeho rozmachom sa však hľadanie požadovaných informácií stáva čoraz náročnejšie. Nenapomáha tomu ani skutočnosť, že správanie ľudí pri formulácií dopytu sa za posledných dvadsať rokov výrazne nemení a stále pozostáva z približne dvoch slov. Jedno z riešení spočíva v rozšírení pôvodného dopytu o vhodné kľúčové slová. Naivné prístupy však nerozlišujú medzi relevantnými a irelevantnými dokumentami, čo môže viesť k pridaniu nesprávnych slov a neželanému javu, keď dopyt nezodpovedá informačnej potrebe používateľa. Navrhujeme preto použitie sledovača očí ako nástroja na získanie implicitnej spätnej väzby. Ľudia majú tendenciu čítať text, ktorý ich zaujal dôkladne, čo nám umožňuje posúdiť relevantnosť obsahu nielen na úrovni dokumentu, ale aj jeho jednotlivých častí. Prečítané časti dokumentu ďalej spracovávame so snahou minimalizovať neopodstatnenú nezhodu medzi slovami v dopyte a dokumente. Na záver porovnávame prínos tejto metódy s inými prístupmi používanými v oblasti získavania informácií.
Key words:sledovanie pohľadu, rozšírenie dopytu, spracovanie prirodzeného jazyka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited