Oct 17, 2019   1:04 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application supporting usability testing in web pages
Written by (author): Ing. Ernest Loureiro
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Móro, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok
Summary:S nástupom webu ako štandardu začalo vznikať množstvo rôznych prehľadných aj neprehľadných stránok, ktoré si zakladali firmy alebo jednotlivci. Tieto stránky boli často pre koncového používateľa neprehľadné a len ťažko sa v nich vedel orientovať a nájsť to, čo hľadal. Termín ktorý označuje skúsenosť používateľa s webom sa označuje v anglickom jazyku ako „user experience“. Existuje mnoho článkov o tom, ako správne navrhovať používateľské rozhranie tak, aby zážitok používateľa a dôveryhodnosť stránky bola čo najvyššia. Podmnožinou skúsenosti používateľa je aj použiteľnosť webovej stránky. Rozdiel medzi týmito dvoma pojmami možno priblížiť metaforou, kde použiteľnosť webových stránok je vedou a používateľova skúsenosť umením. V mojej práci sa budem zaoberať práve testovaním použiteľnosti webových stránok pomocou metódy triedenia kariet (angl. card sorting). Po dôkladnej analýze rôznych existujúcich riešení navrhnem podľa uváženia nové, ktoré bude rozširovať existujúcu funkcionalitu, a tým pádom zachytávať informácie ktoré doteraz neboli dostupné.
Key words:triedenie kariet, testovanie použiteľnosti, webové technológie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited