Oct 15, 2019   5:36 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application for support websites usability testing
Written by (author): Bc. Adrián Nagy
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Móro, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok
Summary:Práca sa zameriava predovšetkým na testovanie používateľského zážitku, konkrétne na testovanie informačnej architektúry vyvíjanej webovej aplikácie, prostredníctvom metódy testovania hierarchickej štruktúry. Používateľský zážitok sa stáva v dnešnej dobe čoraz dôležitejším aspektom, meradlom spokojnosti používateľa. Práve z tohoto dôvodu by mal každý vývojový tým poznať minimálne základné metódy testovania používateľského zážitku, aby mohli včas nedostatky, resp. rušivé elementy, odstrániť. K práci patrí dokumentácia obsahujúca analýzu oblasti zaoberajúcu sa počiatkami používateľského zážitku, často zamieňanými pojmami, návrhom zameraným na používateľa, testovaním používateľského zážitku ako takým a samozrejme jednotlivými metódami testovania používateľského zážitku. Práca v tejto časti rozoberá do detailov existujúce riešenia testovania hierarchickej štruktúry apoukazuje na jej nedostatky. V ďalšej časti je navrhnuté webové riešenie, zašpecifikované jednotlivé prípady použitia apopísané technológie prostredníctvom ktorých bola aplikácia realizovaná, resp. implementovaná. V závere sa dočítate o poznatkoch a problémoch, ktoré vznikli počas implementácii a testovaní webovej aplikácie. Výsledná práca obsahuje plne funkčný modul TreeTest, implementovaný priamo do webovej aplikácie UXtune.
Key words:Používateľský zážitok, Použiteľnosť, Testovanie hierarchickej štruktúry, UXtune, CakePHP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited