Oct 18, 2019   12:58 p.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Automated evaluation of website usability in terms of user experience
Written by (author): Bc. Matej Schwartz
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Hlaváč
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizované vyhodnotenie použiteľnosti webovej stránky z pohľadu používateľského zážitku
Summary:S vývojom internetu a jeho využívania v oblastiach bežného života prichádzame do styku s webovými stránkami v čoraz väčšom množstve. Hľadanie informácií, komunikácia s blízkymi alebo biznis je dôvodom, že využívame web každý deň. Od edukačných cieľov až k nákupu potravín online. Častým hľadaním a využívaním služieb poskytovaných na webe prichádza starosť overovať, či daná webová stránka je funkčná a jednoduchá z používateľského hľadiska. Pri nedodržaní určitých zvyklostí, používateľa môže webová stránka odradiť  a znižuje tak návštevnosť. Testovanie použiteľnosti stránky sa najčastejšie vykonáva manuálne, skupinou testerov, ktorí sa zameriavajú na chyby dizajnu. Počas vykonávania sa stretávajú s problémami, ktoré by pri plnení cieľov mohli odradiť reálnych používateľov. Táto forma testovania je veľmi náročná na čas a ľudské zdroje. S použitím moderných technológií sa dopracovávame k automatizovanému vyhodnocovaniu použiteľnosti webstránky.  Webové stránky využívajú ľudia v rôznych krajinách, v rôznom vekovom rozmedzí alebo ľudia so zdravotným postihnutím. Pri interakcii s webovými stránkami sa jedná hlavne o ľudí nevidiacich alebo inak zrakovo postihnutých. Našim cieľom je automatizovane zistiť poruchu vnímania farieb používateľa a následne automatizovane vyhodnotiť webovú stránku z pohľadu použiteľnosti na základe typu a úrovne farbosleposti používateľa. Výsledkom práce má byť nástroj na automatizované odhalenie problémových oblastí webových stránok.
Key words:automatizované vyhodnocovanie, použiteľnosť webovej stránky, webová stránka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited