Oct 23, 2019   3:12 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modeling Programmers Expertise Based on Software Metrics
Written by (author): Ing. Pavol Zbell
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Michal Barla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie odbornosti programátora založené na softvérových metrikách
Summary:Znalosti o odbornosti programátorov sa pri tvorbe softvéru využívajú rôznym spôsobom. Pomáhajú správne identifikovať riešiteľov úloh, čím prispievajú k ich efektívnemu vyriešeniu. Umožňujú cielenejšie formovanie tímov, čím zlepšujú ich potenciál. Obohacujú odporúčanie či vyhľadávanie v zdrojovom kóde o personalizáciu, čím pomáhajú programátorom. Znalosti o odbornosti programátorov vplývajú na kvalitu vývoja aj softvéru. Určiť odbornosť programátora v kontexte určitej potreby pri tvorbe softvéru však nemusí byť triviálne. O odbornosti programátora spravidla svedčia projekty, na ktorých pracoval. Tie samotné však nehovoria nič o oblastiach, v ktorých je programátor odborník. Presnejším zdrojom informácií o odbornosti sú zdrojové kódy programátora, na ktorých sa podieľal, ideálne doplnené informáciami o jeho aktivite počas vývoja softvéru. Nevhodné určenie odborníka môže mať negatívne následky, môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam pri vývoji, či k náročnej údržbe, softvéru a pod. V našej práci navrhujeme metódu na tvorbu modelu odbornosti programátora v žiadanom kontexte tak, aby bola založená na jeho úlohách, zdrojovom kóde a interakciách s ním. Metódu overujeme na reálnych softvérových projektoch. Zastávame názor, že navrhnutá metóda môže prispieť k zvýšeniu kvality vývoja softvéru, podporený výsledkami jej overenia.
Key words:modelovanie, odbornost, programator

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited