Oct 19, 2019   10:16 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Support of website usability testing
Written by (author): Bc. Andrea Dická
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Hlaváč
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť nástroj, ktorý podporí testovanie použiteľnosti webových stránok. Práca sa zameriava podrobnejšie na možnosti interpretovania výsledkov metódy testovania triedenia kariet, konkrétne na analýzu výsledkov zameranú na respondenta. Metóda triedením kariet testuje existujúcu alebo pripravovanú informačnú architektúru webovej aplikácie. Skúma to, ako používatelia kategorizujú obsah stránky, ako tieto kategórie nazývajú, prípadne, ak ide už o existujúcu informačnú architektúru, kde by v rámci nej daný obsah zaradili. Analýza zameraná na respondenta vyhodnocuje vytvorené informačné architektúry z testovania tak, že porovnáva informačné architektúry každého respondenta s každým na základe určitej podobnosti a nakoniec nám ponúkne niekoľko najlepšie vyhodnotených informačných architektúr, ktoré mali medzi respondentami najvyššiu podporu. Výsledkom tejto bakalárskej práce je webová aplikácia, ktorá na základe získaných dát z testovania triedením kariet vizualizuje výsledky testovania pomocou analýzy zameranej na respondenta. Vychádza z existujúceho komerčného riešenia, avšak toto riešenie vo viacerých ohľadoch rozširuje a vylepšuje.
Key words:testovanie, metóda triedením kariet, analýza zameraná na respondenta, použiteľnosť, webová aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited