Oct 19, 2019   11:34 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Support of website usability testing
Written by (author): Bc. Jakub Hubert
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Peter Gašpar
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
Summary:Práca sa zaoberá použiteľnosťou webových aplikácií, a to najmä v kontexte jej podpory prostredníctvom online nástrojov na testovanie použiteľnosti. Najskôr definuje základné pojmy ako použiteľnosť, problémy použiteľnosti a spôsoby ich identifikácie. Dôraz kladie hlavne na vzdialené nemoderované testovanie a metódy testovania, ktoré sú vo vzdialenom testovaní relevantné. Cieľom a výstupom práce je vytvorenie aplikácie na testovanie použiteľnosti prototypov webových stránok. Aplikácia vychádza z analýzy existujúcich riešení a metód vzdialeného používateľského testovania. Podporuje testovanie prvého kliknutia, 5-sekundové a navigačné testovanie. Taktiež umožňuje zisťovať preferencie používateľov a zber ich názorov. Jej pridanou hodnotou je podpora novej, experimentálnej metódy nazývanej „Baterka“. Pokrýva celý proces testovania použiteľnosti. Od vytvárania a definície štúdie, cez používateľské testovanie, až po analýzu zozbieraných dát. Riešenie je implementované vo webových technológiách PHP a JavaScript, ako časť už existujúceho systému. Schopnosť aplikácie podporiť testovanie použiteľnosti webových stránok je demonštrovaná experimentom. Vytvorili sme v nej štúdiu použiteľnosti akademického informačného systému, ktorá poukázala na konkrétny problém použiteľnosti a umožnila nám sledovať správanie používateľov.
Key words:použiteľnosť, používateľské testovanie, JavaScript, PHP, webové stránky, metóda baterky, testovanie prvého kliknutia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited