Oct 22, 2019   7:46 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Automatic Evaluation of User Interface Based on Aesthetic Features
Written by (author): Bc. Katarína Rafčíková
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Martin Tamajka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatické vyhodnotenie estetických vlastností používateľského rozhrania
Summary: Štúdie naznačujú, že spotrebitelia sú pri výbere produktov výrazne ovplyvnený ich vzhľadom. To isté platí aj pri webových stránkach. Dodržiavanie praktík týkajúcich sa používateľského zážitku (UX) pri návrhu rozhrania, napomáha k celkovej spokojnosti používateľov. Tiež pozitívne ovplyvňuje čas strávený návštevníkom na stránke a šancu, že ju opäť navštívi. Meranie úrovne dodržiavania týchto princípov môže byť veľmi nápomocné. Získanie spätnej väzby o vlastnostiach práve navrhovaného rozhrania v čo možno najkratšom čase, vieme zabezpečiť vďaka rôznym analytickým nástrojom. Tieto poznatky nás priviedli k vytvoreniu automatickej metódy na vyhodnotenie používateľského rozhrania na základe jeho estetických vlastností. Najprv sme analyzovali faktory, ktoré ovplyvňujú ľudské vizuálne vnímanie a identifikovali sme tie najdôležitejšie z nich. Na základe analýzy sme sa rozhodli implementovať 14 pozičných metrík, ktoré vychádzajú z psychologických poznatkov o ľudskom vnímaní. Jednou z výhod, ktorú prináša naša metóda, je využitie automatickej segmentácie rozhrania. Aby sme overili výsledky našej metódy, uskutočnili sme používateľský experiment, do ktorého sa zapojilo 45 účastníkov. Vyhodnotili sme, že niektoré metriky úzko súvisia s hodnoteniami používateľov a preto môžu byť použité v procese návrhu a implementácie používateľského rozhrania.
Key words:používateľský zážitok, používateľské rozhranie, metriky, estetika, UX, HCI

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited