Oct 21, 2019   0:47 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Usability testing of Android applications
Written by (author): Bc. Matej Brečka
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Martin Konôpka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora testovania použiteľnosti Android aplikácií
Summary:Vytvorili sme nástroj na pasívne a cielené testovanie použiteľnosti mobil- ných aplikácií na platforme Android. Nástroj sa skladá z webovej aplikácie a rozšírenia (angl. plugin), ktoré sa integruje priamo do testovanej mobilnej aplikácie. Rozšírenie počas bežného používania aplikácie vytvára videonah- rávku a zaznamenáva používateľove interakcie s dotykovou obrazovkou. Tieto nahrávky odosiela na server, kde k nim má prístup analytik. Cielené testovanie je sprostredkované pomocou štúdií použiteľnosti a úloh, ktoré sú zadefinované analytikom. Štúdiu je možné zamerať na určitú podskupinu pouźívateľov. Možnosť zúčastniť sa v štúdii je ponúkaná bežným používateľom aplikácie. Participant počas štúdie vykonáva úlohy spojené s bežným používaním aplikácie. Nahrávky týchto štúdií dokážu analytikovi lepšie identifikovať možné problémy s použiteľnosťou.
Key words:android, použiteľnosť, testovanie použiteľnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited