Oct 14, 2019   7:31 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Identification of suitable candidates for user experience studies
Written by (author): Bc. Milan Cák
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Martin Tamajka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia vhodných kandidátov pre štúdie používateľského zážitku
Summary:Práca analyzuje možnosti identifikácie vhodných kandidátov pre štúdie používateľského zážitku. Skúma existujúce nástroje na získavanie a evidenciu účastníkov pre štúdie. Je predovšetkým zameraná na výber vhodných účastníkov testu pre testovanie používateľského zážitku webových stránok. V súčasnosti je používateľský zážitok veľmi dôležitým ukazovateľom úspešnosti webovej stránky u jej používateľov. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby boli nedostatky na webovej stránke včas identifikované a odstránené. Na identifikáciu nedostatkov je potrebné, aby webovú stránku otestovali čo najvhodnejší účastníci testu. Práca vyhľadáva a na základe vstupných dát vyhodnocuje skupinu najvhodnejších účastníkov pre konkrétny test používateľského zážitku. Navrhuje experiment a svoje riešenia testuje. Implementuje nové inovatívne riešenia do systému.
Key words:testovanie, používateľský zážitok, kritériá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited