Oct 18, 2019   1:13 p.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Usability testing of user experience of web forms
Written by (author): Bc. Peter Lipták
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Peter Gašpar
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora testovania použiteľnosti webových formulárov
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť spôsob a zároveň poskytnúť funkčný nástroj na testovanie použiteľnosti webových formulárov. V posledných rokoch je téma používateľského zážitku stále viac a viac skloňovaná hlavne v oblasti webových stránok. Používateľský zážitok predstavuje všetko čo človek zažíva pri práci s webovými stránkami a dokáže rozhodnúť o ich kvalite a úspechu. Bez toho, aby sme poznali názor a pocit používateľa pri návšteve webovej lokality, je veľmi náročné vytvoriť kvalitný používateľský zážitok. Preto vznikla potreba získať spätnú väzbu od používateľov a na jej základe vylepšiť aktuálny obsah zobrazený na stránke. Najčastejším spôsobom získavania spätnej väzby je sledovanie aktivity používateľa na webe a následne jej vyhodnocovanie. Tento spôsob je zvolený aj v tejto práci. Každá informácia o akejkoľvek aktivite je veľmi cenná a dokáže pomôcť k pochopeniu potrieb návštevníka webovej stránky.
Key words:web, formulár, použiteľnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited