Oct 19, 2019   3:13 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:HCI literacy estimation using eye tracking
Written by (author): Ing. Monika Sanyová
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Móro, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Odhad HCI gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu
Summary:Kvalita grafického používateľského rozhrania sa v dnešnej dobe testuje čoraz častejšie. Pri takomto testovaní je vhodné vedieť o používateľovi čo najviac relevantných informácií. Jednou z najzaujímavejších informácií je úroveň jeho HCI gramotnosti, teda gramotnosti získanej z interakcie s používateľským rozhraním. Sledovaním pohľadu používateľa počas jeho interakcie s grafickým používateľským rozhraním získavame podrobné informácie o jeho interakcii. Práca sa zameriava na odhad webovej HCI gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu používateľa. Hlavným cieľom práce je návrh, vytvorenie a experimentálne overenie metódy odhadu webovej HCI gramotnosti používateľa na základe jeho interakcie s komponentami nami vytvoreného používateľského rozhrania počas vykonávania nami definovaných úloh. Cieľom práce je taktiež vytvoriť metodiku odhadu webovej HCI gramotnosti používateľa, vďaka ktorej sa naša metóda stáva použiteľná aj v iných grafických používateľských rozhraniach. V práci sme navrhli metódu webovej HCI gramotnosti používateľa na základe jeho interakcie s komponentami experimentálneho používateľského rozhrania. Na overenie nami navrhnutej metódy sme navrhli a overili dotazník, ktorý je spoľahlivým zdrojom odhadu webovej HCI gramotnosti používateľa. Vďaka metodike, ktorú sme v práci spísali, sa naša metóda stáva znovupoužiteľnou, a to aj v iných grafických používateľských rozhraniach.
Key words:HCI gramotnosť, sledovanie pohľadu, automatická metóda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited