Oct 20, 2019   5:55 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Support of website usability testing
Written by (author): Bc. Simona Glombíková
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Hlaváč
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá oblasťou testovania použiteľnosti webových stránok. Použiteľnosť webových stránok je síce známy pojem, ale pomerne podceňovaný. Weboví architekti si častokrát neuvedomujú frustráciu používateľa pri prehliadaní webových stránok. Práve preto chceme pomôcť webovým architektom odhaliť chyby vzniknuté s použiteľnosťou. V prvej časti práce opisujeme prístupy testovania použiteľnosti. Tento poznatok je základným kameňom pre správne použitie testovania na problém webovej stránky. Pre skúmanie interakcie s používateľom je nutné zakomponovať do testovania samotného používateľa. V ďalšej časti práce sa dozviete o návrhu webovej aplikácie na podporu testovania použiteľnosti. Výsledok je navrhnutý nástroj na analýzu dát získaných pomocou požívateľského testovania triedenia kariet. Následne vizualizovanie a kategorizovanie spracovaných dát podľa parametrov pre jednoduché, prehľadné a rýchle odhalenie možných problémov. Po vytvorenom návrhu nasleduje proces implementácie webovej aplikácie. Realizácia riešenia je priblížená pomocou opisu využitých technológií a softvérovej architektúry. Otestovaním vytvorenej webovej aplikácie na expertoch v oblasti triedenia kariet sa zaoberá posledná časť práce. V tejto časti sú nájdené problémové oblasti interaktivity, ktoré sú po týchto zisteniach opravené.
Key words:Triedenie kariet, Vizualizácia, Matica podobností, Dendrogram, Použiteľnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited