Oct 18, 2019   4:10 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:An Alternative Way of Measuring User’s Attention to the User Interface
Written by (author): Bc. Filip Loja
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívne zisťovanie pozornosti používateľa na používateľské rozhranie
Summary:Na testovanie použiteľnosti webových stránok sa najčastejšie používajú hardvérové zariadenia známe pod názvom zariadenia na zaznamenávanie pohľadu. Ich použitie je však stále obmedzené hlavne na laboratórne prostredie, a preto je cieľom tejto bakalárskej práce navrhnúť alternatívnu metódu na zaznamenávanie používateľovho pohľadu počas prezerania živých webových stránok, ktorá dokáže zaznamenávať dostatočne presné dáta a nebude vyžadovať žiaden dodatočný hardvér okrem osobného počítača. Navrhnutú metódu následne otestujeme prostredníctvom série experimentov zameraných na testovanie použiteľnosti webových stránok. Naša metóda bude používateľov pohľad zaznamenávať na základe polohy jeho kurzora na webovej stránke. Aby sa zabezpečilo, že sa používateľ bude pozerať len na tie miesta, kde sa nachádza jeho kurzor, celá webová stránka sa rozmaže a zaostrená ostane len malá oblasť okolo kurzora v tvare elipsy. Hlavným prínosom našej metódy je, že uľahčí a urýchli usporadúvanie testov použiteľnosti webových stránok. Keďže na ich vykonanie už nebude potrebné klasické zariadenie na zaznamenávanie pohľadu, vďaka našej metóde sa okruh ľudí, ktorí budú môcť takéto experimenty vykonávať značne rozšíri.
Key words:Web Flashlight, testovanie použiteľnosti, zariadenie na zaznamenávanie pohľadu, zaznamenávanie pohľadu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited