Oct 17, 2019   4:45 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Support of Website Usability Testing
Written by (author): Bc. Andrej Nemeček
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Hlaváč
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
Summary:Použiteľnosť webov môžeme testovať pomocou rôznych nástrojov. V našej práci sa budeme venovať hlavne testom informačnej architektúry, konkrétne metóde triedenia kariet a testom hierarchickej štruktúry. Obe metódy môžeme použiť na porozumenie používateľom, ako premýšľajú nad štruktúrou a obsahom stránky. Bez porozumenia používateľom nevieme navrhnúť dobrú informačnú architektúru. Pri vzdialenom a nemoderovanom testovaní, však často strácame niektoré cenné dáta. Existujúce riešenia väčšinou len zobrazia celkové výsledky účastníka testovania, avšak dostatočne nezobrazujú správanie účastníka počas vykonávania testovacích úloh. Našim cieľom bude tieto dáta o správaní účastníkov vhodne reprezentovať. V práci sa zameriavame na použiteľnosť webov. Analyzujeme existujúce nástroje na testovanie informačnej architektúry. Navrhli a implementovali sme nástroj, ktorý prehrá kompletné správanie účastníka počas vykonávania testu triedenia kariet a testu hierarchickej štruktúry. Nástroj je okrem toho doplnený aj o analytické zobrazenie výsledkov zo spomínaných testov. Funkčnosť nástroja sme overili používateľským testovaním.
Key words:použiteľnosť, webové stránky, testovanie, informačná architektúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited